Školení Ostatní Soft skills

Ostatní Soft skillsVyberte si z naší nabídky kurzů v této kategorii:

Ostatní Soft skills

Ochrana osobních údajů

ISMS
Manažer IT bezpečnosti – ISMS dle ISO/IEC 27001
GDPR
Ochrana dat (GDPR) v oblasti systémů ECM/DMS
ISMS5
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer
ISMS6
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor
ISMS1
Auditor informační bezpečnosti – ISMS dle ISO/IEC 27001
ISMS7
PECB Certified ISO/IEC 27001 Transition: Transformační kurz
ISMS2
Manažer ISMS – nové výzvy a příležitosti
ISMS3
Řízení IT bezpečnosti aneb ISO 27001 za 1 den
ISMS4
Řízení rizik v ISMS dle ISO/IEC 27005
PRGDPR
GDPR z pohledu práva
POOU
Osobní údaje v oblasti HR prakticky
PROOU
Ochrana osobních údajů v oblasti ICT a e-commerce

Vzdělávání interních lektorů

LEDO1
Základní lektorské dovednosti
LEDO2
Pokročilé lektorské dovednosti
LEWO1
Workshop - Komunikace lektora
LEWO2
Workshop - Příprava a realizace vzdělávací akce
LEWO3
Workshop - Práce s vlastním potenciálem
LEWO4
Workshop - Metody vzdělávání
LEWO5
Workshop - Řešení problematických situací
LEWO6
Workshop - Evaluace vzdělávací akce
LEWO7
Workshop - Vlastní lektorské vystoupení
LEWO8
Praktický workshop profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání''
LEWO9
Zkouška profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání 75001T¨''

Gender problematika

RP1
Úvod do rovných příležitostí
RP2
Rovné příležitosti a diskriminace

Odborné a technické kurzy

BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO)

Webináře

SSWS13
Podnikové vzdělávání 2024–2026 aneb „Jak mít kompletně zaplacené školení zaměstnanců“
SSWS12
Aktuální dotační příležitosti ke vzdělávání zaměstnanců
SSWS11
Proč většinu dobře myšlených funkcí produktu často nemá smysl vyvíjet?
SSWS10
Well-being: „Cesty ke zklidnění a vnitřní spokojenosti“
SSWS9
Mimokulturní komunikace – základ úspěšné a sjednocující interní kultury firem
SSWS8
„Agilita – kormidlo v divokých firemních vodách“
SSWS7
Jak se dostat do formy za 2 měsíce
SSWS6
Blue ocean strategy
SSWS5
Metody zlepšování aneb zlepšujeme efektivně?
SSWS4
Tipy na obsah pro internetové stránky
SSWS3
Efektivní zjišťování potřeb zákazníků
SSWS2
Workshop práce s námitkou „Musím si to rozmyslet“ – 1 hodina
SSWS1
Digitální marketingová evoluce ve 3 krocích (online webinář)
KOM15
Vyjednávací a argumentační techniky - online workshop (1 hodina)