Školení Odborné a technické kurzy

Ostatní Soft skillsV roce 2021 jsme do naší pestré nabídky vzdělávání přidali i oblast odborných a technických kurzů, včetně outsourcingu a školení BOZP a PO. Pro realizaci těchto služeb využíváme odborníky a profesionály v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, dále revizní techniky elektro, technických prostředků požární ochrany, tlakových nádob, vzduchotechnických zařízení, zdvihacích zařízení a další.

V rámci soudobé legislativy a poskytování povinných školení pomáháme rovněž klientům vytvořit či upravit stávající směrnice dle posledních platných norem, aby povinná školení měla jak právní platnost, tak i nezbytnou vazbu na tyto interní dokumenty.

Odborné a technické kurzy

BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO)