PECB Certified NIS 2 Directive Lead Implementer (NIS2C)

Ostatní Soft skills, Ochrana osobních údajů

Školení PECB Certified NIS 2 Directive Lead Implementer umožňuje účastníkům získat potřebné kompetence pro podporu organizací při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování programu kybernetické bezpečnosti, který splňuje požadavky směrnice NIS 2.

PROČ BYSTE SE MĚLI ZÚČASTNIT?

Význam důkladných opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti nelze přeceňovat, protože organizace stále častěji čelí všem typům kybernetických útoků. Směrnice NIS 2 je právní předpis, který byl navržen s cílem posílit kybernetickou bezpečnost v odvětvích kritické infrastruktury, včetně energetiky, dopravy, zdravotnictví a digitálních služeb.
Absolvováním školení získáte hluboké znalosti o požadavcích směrnice NIS 2, strategiích implementace a osvědčených postupech, které chrání kritickou infrastrukturu před kybernetickými hrozbami. Prostřednictvím interaktivních sezení a praktických cvičení se naučíte, jak vyhodnotit rizika kybernetické bezpečnosti organizace, vypracovat spolehlivé plány reakce na incidenty a zavést účinná bezpečnostní opatření, abyste splnili požadavky směrnice NIS 2. Kromě toho získáte přehled o průmyslových standardech a osvědčených postupech, které vám umožní držet krok s vyvíjejícím se prostředím hrozeb a implementovat nejmodernější řešení kybernetické bezpečnosti.
Po úspěšném absolvování tohoto vzdělávacího kurzu se stanete důvěryhodným odborníkem na kybernetickou bezpečnost, který disponuje odbornými znalostmi, aby se dokázal orientovat ve složitém prostředí kritické kybernetické bezpečnostní infrastruktury a přispěl k odolnosti vaší organizace i celé společnosti.
Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o získání pověření "PECB Certified NIS 2 Directive Lead Implementer".

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Objasnit základní pojmy směrnice NIS 2 a její požadavky.
 • Získat důkladné porozumění principům, strategiím, metodikám a nástrojům nezbytným pro implementaci a efektivní řízení programu kybernetické bezpečnosti v souladu se směrnicí NIS 2.
 • Naučit se interpretovat a implementovat požadavky směrnice NIS 2 v konkrétním kontextu organizace.
 • Zahájit a naplánovat implementaci požadavků směrnice NIS 2 s využitím metodiky PECB a dalších osvědčených postupů.
 • Získat potřebné znalosti pro podporu organizace při efektivním plánování, implementaci, řízení, monitorování a udržování programu kybernetické bezpečnosti v souladu se směrnicí NIS 2.

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Profesionálové v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří chtějí důkladně porozumět požadavkům směrnice NIS 2 a naučit se praktické strategie pro zavedení spolehlivých opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • IT manažeři a odborníci, kteří chtějí získat poznatky o zavádění bezpečných systémů a zvýšit odolnost kritických systémů.
 • Vládní a regulační úředníci odpovědní za prosazování směrnice NIS 2.

VZDĚLÁVACÍ PŘÍSTUP

 • Školení poskytuje teoretické koncepty i praktické příklady týkající se požadavků směrnice NIS 2, které vám pomohou podpořit organizace při plnění požadavků směrnice.
 • Školicí kurz obsahuje cvičení typu esej a kvízy s výběrem odpovědí, z nichž některé jsou založeny na různých scénářích.
 • Účastníci jsou vyzýváni, aby při vyplňování kvízů a cvičení vzájemně komunikovali a zapojovali se do smysluplných diskusí.
 • Struktura kvízů je podobná struktuře certifikační zkoušky.

FORMA VÝUKY

Kurz je realizován v českém, popřípadě anglickém jazyce prezenčně, online nebo hybridní formou, tedy současně prezenčně i virtuálně a každý účastník si může libovolně zvolit preferovanou formu výuky.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Den 1: Úvod do směrnice NIS 2 a zahájení implementace směrnice NIS 2
 • Den 2: Analýza programu shody se směrnicí NIS 2, správa aktiv a řízení rizik
 • Den 3: Kontrola kybernetické bezpečnosti, řízení incidentů a krizové řízení
 • Den 4: Komunikace, testování, monitorování a neustálé zlepšování kybernetické bezpečnosti
 • Den 5: Certifikační zkouška
Předpokládané znalosti:
Hlavními požadavky pro účast na tomto školení jsou základní znalosti kybernetické bezpečnosti.
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
39 800,00 Kč (48 158,00 Kč včetně 21% DPH)

Můžete si rovněž stáhnout podrobný originální produktový list v anglickém jazyce PECB Certified ISO/NIS 2 Directive (v něm najdete i detailní požadavky na certifikační zkoušku).

OBECNÉ INFORMACE KE ŠKOLENÍ

 • Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení.
 • Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 400 stran informací, praktických příkladů, cvičení a kvízů.
 • Účastníkům, kteří absolvovali školicí kurz, bude vydáno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).
 • Uchazeči, kteří absolvovali školicí kurz, ale neuspěli u zkoušky, mohou zkoušku jednou bezplatně opakovat během 12 měsíců od původního data zkoušky.

LEKTOR

Václav Štverka

Václav Štverka je zkušený školitel a odborník na informační bezpečnost s více než dvacetiletou praxí. Vyniká v oblastech projektového řízení, řízení rizik a BCM, informační bezpečnosti a kontinuity podnikání, metodiky ITIL a poradenství v oblasti řízení IT systémů.

Má titul Lead Auditor IRCA a PECB pro systémy řízení bezpečnosti informací, řízení kontinuity činností, řízení systémů IT služeb, metodiky ITIL, řízení podnikových procesů a systémů projektového řízení.

Václav Štverka je nejen erudovaným odborníkem s širokým záběrem znalostí a získaných certifikací, ale navíc denně školená témata praktikuje i ve své podnikatelské kariéře.

REFERENCE

Mám velmi pozitivní dojem díky příjemné atmosféře a kvalifikovanému školiteli, který byl vždy ochotný vše vysvětlit.