Školení Právo a finance

Právo a financeVyberte si z naší nabídky kurzů v této kategorii:

Právo a finance

Pracovní právo

PPK
Porušení pracovní kázně a jak jej řešit – nástroje pracovního práva
PRMN1
Pracovně-právní minimum pro vedoucí pracovníky ve výrobě
PRZP
Základy práva pro neprávníky
PRZP1
Zákoník práce
PRZP2
Zákoník práce, změny a novinky
PFZB
Zaměstnanecké benefity - z teorie do praxe
PRMN
Právní minimum pro manažery
POOU
Osobní údaje v oblasti HR prakticky

Právo v oblasti IT

PRIT1
Úvod do právní problematiky smluv v IT
PRIT2
Software jako služba (SaaS) a cloudové služby
PRIT3
Proces nákupu/prodeje software
PRIT123
Právní problematika smluv v IT, cloudové služby, nákup a prodej SW
PROAR
Obchodování a reklama na internetu
PRIP
Internetové právo: tvorba o obsah webu, domény, webhosting
PRKAP
Kryptoaktiva a právo
PROOU
Ochrana osobních údajů v oblasti ICT a e-commerce
PRSOD
Smlouva o dílo s hmotným i nehmotným výsledkem

Právo nemovitostí

PRRM
Stavební právo a činnost realitního makléře
PRUP
Územní plán a reality (realitní makléři)
PSVJ
Základy bytového práva pro předsedy SVJ

Obchodní a podnikové právo

PRZP
Základy práva pro neprávníky
PROAR
Obchodování a reklama na internetu
PRSOD
Smlouva o dílo s hmotným i nehmotným výsledkem
PRFS
French Start-Up Seminar
PRUS
US Start-Up Seminar
PRNEG
Negotiation Basics
POZKM
Neurčité pojmy v zákoně o provozu na pozemních komunikacích
PRSON
Smlouva o nájmu nebytových prostor, bytu i věcí movitých
PROZN
Obchodní právo pro obchodníky
PRSP
Správa pohledávek
PRPAN
Právo a nemovitosti
PRGDPR
GDPR z pohledu práva
PRTO
Trestní odpovědnost právnických osob

Finance

PFFG
Finanční gramotnost
PRINS
Insolvenční řízení
PRSVD
Soudní, exekuční a insolvenční vymáhání dluhů
PFSF
Svěřenecké fondy - mezigenerační převody majetku
PFFT
Finanční trhy - jak efektivně investovat váš kapitál
PFRR
Plánování osobních financí - tvorba rodinného rozpočtu
PFD
Jak optimalizovat vaše daňové zatížení
PFBE
Behaviorální ekonomie - cesta k racionálnímu rozhodování
PFSP
Finanční svoboda - pro profesionály
PFSB
Finanční svoboda - pro podnikatele a manažery
LEFA
LEFA - na cestě k dokonalému finančnímu poradenství