Základní lektorské dovednosti (LEDO1)

Vzdělávání interních lektorů

Na tomto kurzu Vás naučíme používat metody, které Vám pomohou vzdělávat druhé s co největším efektem. Dozvíte se, jak si získat a udržet pozornost publika, vyvolávat nadšení a zájem o probírané téma. Absolventi tohoto kurzu se stávají inspirativními lektory, kteří dokáží lépe rozvíjet schopnosti své i druhých. Pojďte s námi ovládnout metodiku předávání informací nejvhodnější formou. Kurz je určen začínajícím lektorům, manažerům či majitelům firem, kteří chtějí předat pracovníkům své know-how a motivovat je k dalšímu vzdělávání.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Osobnost a image lektora
  1. Role interního lektora ve vzdělávání zaměstnanců
  2. Lektorská etika – integrita lektora, transparentnost jednání
  3. Sebereflexe – zhodnocení silných a slabých stránek
 • Zvládání trémy a strachu
  1. Pohybové a dýchací aktivity
  2. Praktické tipy
  3. Nácvik technik pro zmírnění trémy
 • Komunikace lektora
  1. Komunikační principy – verbální a neverbální komunikace
  2. Základy rétoriky a práce s hlasem
  3. Metody pro posílení vztahu s posluchači
  4. Komunikační prostředky zvyšující účinnost projevu
  5. Aktivní naslouchání jako podmínka pro bezpečné sdílení obav i podnětů
  6. Techniky přímé komunikace – asertivní techniky (pochvala, kritika, zpětná vazba atd.)
  7. Praktický nácvik, modelové situace
 • Příprava a realizace vzdělávací akce
  1. Forma vzdělávací akce – trénink, workshop, praktický seminář, prezentace
  2. Cílová skupina posluchačů
  3. Příprava lektora – lektorský checklist
  4. Práce s očekáváním a stanovení cílů
  5. Příprava výukových materiálů
  6. Struktura prezentace – dílčí etapy školení
  7. Působivý úvod
  8. Jádro vzdělávací akce
  9. Závěr – poslední dojem zůstává
 • Praktický nácvik lektorského vystoupení (video trénink)
  1. Příprava a prezentace vlastního téma
  2. Zpětná vazba – strukturované hodnocení, individuální doporučení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Pokročilé lektorské dovednosti (LEDO2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Air Dispatch (CLC) s.r.o., Jaroslav V.
Základní lektorské dovednosti ( LEDO1)
"Příjemné školení v pohodové atmosféře s výbornou lektorkou. Zajímavé informace z andragogiky. Dobrá zpětná vazba, vychytávky a náměty na zlepšení."
Air Dispatch (CLC) s.r.o., Ilona K.
Základní lektorské dovednosti ( LEDO1)
"Přínosné školení pro práci lektora. Naučila jsem se konkrétní způsoby neverbální komunikace. Zjistila jsem své silné a slabé stránky."
Daikin Device Czech Republic s.r.o., Anna Ž.
Základní lektorské dovednosti ( LEDO1)
"Velmi prakticky zaměřené školení na užitek, zaujala mě struktura úvodu a zvládání problémových účastníků. Oceňuji perfektní prostředí. "
Koyo Bearings Česká republika s.r.o., Jiří S.
Základní lektorské dovednosti ( LEDO1)
"Školení bylo přínosné, lektorka se dokázala přizpůsobit našemu zadání. Výklad byl srozumitelný. Nejvíce mě zaujaly prezentační dovednosti se zpětnou vazbou, která mi byla přínosem."
T-Mobile Czech Republic a.s., Vojtěch J.
Základní lektorské dovednosti ( LEDO1)
"Perfektní, jsem spokojen, uvítal jsem nové způsoby výuky. Velmi mě zaujal přístup k lidem, kteří se kurzu účastní."
ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o., David P.
Základní lektorské dovednosti ( LEDO1)
"Velmi dobrý lektor, zaujala mě především psychologická stránka věci."
fyzická osoba, Kateřina R.
Základní lektorské dovednosti ( LEDO1)
"Krásné prostředí, občerstvení, vybavená učebna (flipy, dataprojektor, tabule), lektorka výborná, sympatická, příjemná, z kurzu si odnáším opravdu mnoho informací, velice milý a sympatický personál. Další kurzy do budoucna volím určitě zde a vřele doporučuji i všem známým. Děkuji"