Blue ocean strategy (SSWS6)

Ostatní Soft skills, Webináře

Blue Ocean Strategy (hodnotová inovace) je prověřený systematický postup, který slouží k inovaci produktu a vytváření nebo rozšiřování trhu. Lze vytvořit vlastní tržní prostor, ve kterém nebudete mít po určitou dobu konkurenci? Existuje ověřený postup, který by firmám pomohl dosáhnout tohoto cíle?

Jaký bude průběh webináře:

  • Úvodní případová studie a vysvětlení principů metodiky.
  • Způsob výběru produktu vhodného pro inovační projekt.
  • Prvotní porovnání hodnotové nabídky s konkurencí v daném odvětví.
  • Pojmenování současných zákazníků a tzv. tří okruhů “nezákazníků”.
  • Identifikace bariér, které zákazníky i nezákazníky odrazují od nákupu a používání současného výrobku nebo služby.
  • Šest cest, kterými lze vytvořit nebo rozšířit poptávku po vašich produktech.
  • Inovace produktu (Co vytvořit, posílit, omezit a odstranit), realizace a komunikace.
  • Co budete potřebovat: