Blue ocean strategy (SSWS6)

Ostatní Soft skills, Webináře

Blue Ocean Strategy (hodnotová inovace) je prověřený systematický postup, který slouží k inovaci produktu a vytváření nebo rozšiřování trhu. Lze vytvořit vlastní tržní prostor, ve kterém nebudete mít po určitou dobu konkurenci? Existuje ověřený postup, který by firmám pomohl dosáhnout tohoto cíle?


Resgistrace

Webinář proběhl v roce 2021, registrace byla ukončena

Jaký bude průběh webináře:

  • Úvodní případová studie a vysvětlení principů metodiky.
  • Způsob výběru produktu vhodného pro inovační projekt.
  • Prvotní porovnání hodnotové nabídky s konkurencí v daném odvětví.
  • Pojmenování současných zákazníků a tzv. tří okruhů “nezákazníků”.
  • Identifikace bariér, které zákazníky i nezákazníky odrazují od nákupu a používání současného výrobku nebo služby.
  • Šest cest, kterými lze vytvořit nebo rozšířit poptávku po vašich produktech.
  • Inovace produktu (Co vytvořit, posílit, omezit a odstranit), realizace a komunikace.
  • Co budete potřebovat: