Workshop - Metody vzdělávání (LEWO4)

Ostatní Soft skills, Vzdělávání interních lektorů

Na tomto workshopu Vás seznámíme s tradičními i moderními technikami vzdělávání, které Vám pomohou lépe zacílit na rozdílné potřeby vašich posluchačů. Zároveň se dozvíte, pomocí jakých technik podpořit schopnost účastníků akce osvojit si a v praxi používat nově nabyté dovednosti. Součástí kurzu jsou praktická cvičení, která Vám pomohou lépe uchopit probíranou látku tak, abyste ji mohli začít okamžitě používat.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Tradiční metody vzdělávání
  1. Diskuzní metody, skupinové práce
  2. Praktický nácvik
  3. Didaktické hry
  4. Případová studie
  5. Demonstrování
  6. Koučování
  7. Mentorování
 • Moderní techniky vzdělávání
  1. Zážitková pedagogika
  2. Interaktivita
  3. Testy
  4. Chronologie
  5. Doplňovačky, skládačky, spojovačky
  6. Hledání chyb v textu
  7. Myšlenkové mapy
  8. Práce se vzory dokumentů
 • Praktická cvičení a tipy
 • Příprava vlastních vstupů při použití různých metod
 • Vlastní lektorské vystoupení
 • Zpětná vazba a individuální doporučení
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)