Workshop - Práce s vlastním potenciálem (LEWO3)

Ostatní Soft skills, Vzdělávání interních lektorů

Na tomto workshopu Vás seznámíme s metodami, které prohlubují kompetence interních lektorů. Dozvíte se, jak pracovat s vlastní typologií a talenty, stejně jako typologií a talenty účastníků. Ukážeme Vám také, jak zjišťovat a pracovat se silnými stránkami účastníků vzdělávací akce. Součástí workshopu je několik praktických cvičení a modelových situací, díky kterým si výše uvedené metody snáze osvojíte a budete je schopni začít okamžitě používat.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Sebepojetí lektora
  • Typologie lektora
  • Talenty lektora a jejich využití
  • Typologie účastníků
  • Zjišťování silných stránek účastníků v průběhu vzdělávací akce
  • Práce s talenty účastníků
  • Praktická cvičení a modelové situace
  • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 200,00 Kč (5 082,00 Kč včetně 21% DPH)