Osobní údaje v oblasti HR prakticky (POOU)

Právo a finance, Pracovní právo

Kurz je určen zejména pro pracovníky personálních (HR) oddělení společností, kteří se chtějí seznámit s praktickými dopady norem na ochranu osobních údajů (zejména GDPR) na jejich práci. Účelem kurzu je získání znalostí týkající se nastavení procesů, předpisů a dokumentace ve společnosti tak, aby vše bylo v souladu s povinnostmi, které plynou z právních předpisů na ochranu osobních údajů. Účastníci dále získají praktické poznatky z implementace ochrany osobních údajů v desítkách společností a budou upozorněni na nejčastější chyby, ke kterým v průběhu implementace dochází.
Tento kurz lektorsky zajišťuje advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní pojmy a úvod
  1. Co je osobní údaj
  2. Co je zpracování
  3. Co je právní titul pro zpracování
  4. Informace o tom, co již mělo být připraveno
 • Dopady na procesy a interní předpisy
  1. Úvod do problematiky
  2. Právo na informace
  3. Interní procesy
  4. Výmaz osobních údajů
 • Dokumentace v HR
  1. Úvod do problematiky
  2. Záznamy o činnostech zpracování
  3. Zákonem požadovaná dokumentace a změny v ní
  4. Výpisy z rejstříku trestů
 • Vztahy s dodavateli
  1. Vztahy se zpracovateli
  2. Vztahy se samostatnými správci
 • Dokumentace pro Úřad pro ochranu osobních údajů
  1. Úvod do problematiky
  2. Bezpečnostní dokumentace
  3. Zpráva o posouzení vlivu na zpracování osobních údajů (DPIA)
 • Problémy při implementaci
  1. Právo na informace
  2. Nastavení procesů
  3. Souhlasy se zpracováním osobních údajů
  4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
  5. Zabezpečení osobních údajů
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Vzdělávací partner:
Sedláková Legal s.r.o.