Školení Prezentační dovednosti

Prezentační dovednostiŽivoty mnoha uznávaných mistrů řečnictví jsou nám důkazem, že jejich účinné prezentace jim pomohly dosáhnout vytyčených cílů. Tato skutečnost je velmi žádoucí i v současnosti a opravdu dobrých řečníků, vzhledem k technickému pokroku, ubývá.
Prezentační dovednosti úzce souvisí s kvalitou mluvního projevu, určitým charismatem řečníka a jeho vystupováním v širším smyslu slova. Existuje mnoho forem řečnických projevů, ale jen u těch, které se vyznačují sebedůvěrou a plnou kontrolou nad všemi jeho složkami, dosáhne mluvčí spojení s publikem. Naslouchaní zásadních myšlenek vede k jednání a k naplnění účelu daného projevu.
Prezentační dovednost, tak jako každá jiná, se musí zdokonalovat praxí. Proto na školení prezentačních dovedností zdůrazňujeme praktický nácvik prezentací a poskytujeme aktivním posluchačům relevantní zpětnou vazbu a potřebnou korekci jejich výkonů. Pojďte se s námi prakticky zdokonalovat v umění řečnictví a zjistíte, že veřejné projevy Vás mohou obohatit a stát se příjemnou záležitostí.

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti

PZD1
Základy prezentace
PZD2
Rozvoj prezentačních dovedností
PZD4
Efektivní využívání prezentačních prostředků a pomůcek

Rétorika

PZD6
Rétorika
SSVP8
Rétorika 4.0: Mistrovství mluveného projevu v online prostředí -Virtuálně

Storytelling

PZD7
Storytelling a improvizace

Nástroje pro prezentaci

PWP1
MS PowerPoint - tvorba poutavé vizuální prezentace
PREZI
Prezi - tvorba moderních, dynamických a efektivních prezentací