PECB Certified ISO/IEC 27001 Transition: Transformační kurz (ISMS7)

Ostatní Soft skills, Ochrana osobních údajů

Mezinárodní autorizované přechodové školení PECB ISO/IEC 27001 Transition umožňuje účastníkům důkladně pochopit rozdíly mezi normami ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 27001:2022. Kromě toho získají účastníci znalosti o nových konceptech, které představuje norma ISO/IEC 27001:2022.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Pochopit rozdíly mezi normami ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 27001:2022
 • Interpretovat nové pojmy a požadavky normy ISO/IEC 27001:2022
 • Naplánovat a provést nezbytné změny stávajícího ISMS v souladu s normou ISO/IEC 27001:2022

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Všichni, kdo chtějí zůstat v obraze ohledně požadavků normy ISO/IEC 27001 na ISMS
 • Všichni, kdo chtějí pochopit rozdíly mezi požadavky ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 27001:2022
 • Osoby odpovědné za přechod ISMS z normy ISO/IEC 27001:2013 na normu ISO/IEC 27001:2022
 • Manažeři, školitelé a konzultanti ISMS
 • Profesionálové, kteří chtějí aktualizovat své certifikáty ISO/IEC 27001

VZDĚLÁVACÍ PŘÍSTUP

 • Tento vzdělávací kurz je založen na teorii a osvědčených postupech používaných v procesu přechodu ISMS z ISO/IEC 27001:2013 na ISO/IEC 27001:2022.
 • Výuka je ilustrována pomocí kvízů.
 • Struktura kvízů je podobná struktuře certifikační zkoušky.

FORMA ŠKOLENÍ

Vzdělávací program je realizován buď online formou, nebo prezenčně přímo v našich prostorách či u zákazníka. Pokud kurz probíhá online, vlastní zkouška se koná prezenčně v našich prostorách (místo konání zkoušky bude dodatečně upřesněno se všemi účastníky).

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rozdíly mezi normami ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 27001:2022
 • Vysvětlení nových pojmů a požadavků normy ISO/IEC 27001:2022
 • Popis základních kroků a nezbytných změn k provedení transformace na novou normu ISO/IEC 27001:2022
Předpokládané znalosti:
Základní znalosti konceptů bezpečnosti informací a požadavků normy ISO/IEC 27001
Doporučený předchozí kurz:
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer (ISMS5)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
22 000,00 Kč (26 620,00 Kč včetně 21% DPH)

LEKTOR

Václav Štverka

Václav Štverka je zkušený školitel a odborník na informační bezpečnost s více než dvacetiletou praxí. Vyniká v oblastech projektového řízení, řízení rizik a BCM, informační bezpečnosti a kontinuity podnikání, metodiky ITIL a poradenství v oblasti řízení IT systémů.

Má tituly Lead Auditor a Lead Implementer IRCA a PECB pro systémy řízení bezpečnosti informací, řízení kontinuity činností, řízení systémů IT služeb, metodiky ITIL, řízení podnikových procesů a systémů projektového řízení.

Václav Štverka je nejen erudovaným odborníkem s širokým záběrem znalostí a získaných certifikací, ale navíc denně školená témata praktikuje i ve své podnikatelské kariéře.

REFERENCE

Mám velmi pozitivní dojem díky příjemné atmosféře a kvalifikovanému školiteli, který byl vždy ochotný vše vysvětlit.