Pokročilé lektorské dovednosti (LEDO2)

Ostatní Soft skills, Vzdělávání interních lektorů

Na tomto kurzu Vás blíže seznámíme s tradičními i moderními metodami vzdělávání a nejdůležitejšími didaktickými zásadami. Vše si také ihned prakticky vyzkoušíte. Dozvíte se, jaké problematické situace mohou vznikat během výuky a jak tyto situace zvládat a ukážeme si jak vaši vzdělávací akci vyhodnotit a posoudit její efektivitu.
Kurz je určen pro absolventy prvního kurzu základních lektorských dovedností či interní lektory, kteří chtějí své schopnosti dále rozvíjet.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Proces učení
  1. Fungování paměti v souvislosti s učením
  2. Specifika vzdělávání dospělých
  3. Motivace ke vzdělávání a učení
  4. Didaktické zásady ve výuce
  5. Získání a udržení pozornosti – energizery a icebreakry
  6. Výběr optimální formy a metody vzdělávání dospělých
  7. Využívání didaktické techniky a pomůcek
 • Tradiční metody vzdělávání
  1. Diskuzní metody, skupinové práce
  2. Praktický nácvik
  3. Didaktické hry
  4. Případová studie
  5. Demonstrování
  6. Koučování
  7. Mentorování
 • Moderní techniky vzdělávání
  1. Zážitková pedagogika
  2. Interaktivita
  3. Testy
  4. Chronologie
  5. Doplňovačky, skládačky, spojovačky
  6. Hledání chyb v textu
  7. Myšlenkové mapy
  8. Práce se vzory dokumentů
 • Vlastní lektorské vystoupení
  1. Příprava části vlastního téma s použitím vybrané metody
  2. Vlastní prezentace před skupinou
  3. Zpětná vazba
 • Řešení problematických situací
  1. Předcházení krizovým okamžikům
  2. Zvládání obtížných otázek, námitek
  3. Pasivita, nezájem, vyrušování, nesouhlas, rozladěnost
  4. Syndrom experta
  5. Praktický nácvik řešení obtížných situací
 • Vlastní lektorské vystoupení (video trénink)
  1. Příprava a prezentace vlastního téma
  2. Vlastní prezentace před skupinou
  3. Vstup problematického posluchače
  4. Zpětná vazba – strukturované hodnocení, individuální doporučení
 • Evaluace vzdělávací akce
  1. Ukončení vzdělávací akce – vyhodnocení, práce s očekáváním a akční plány
  2. Výběr evaluačních nástrojů
  3. Měření a posouzení efektivity vzdělávací akce
  4. Zavedení změn do praxe
  5. Praktické cvičení
 • Shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Základní lektorské dovednosti (LEDO1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

CETIN a.s., Šárka L.
Pokročilé lektorské dovednosti ( LEDO2)
"Dobře strukturované informace, příjemná atmosféra"
CETIN a.s., Martin S.
Pokročilé lektorské dovednosti ( LEDO2)
"Profík lektor :) Školení v přátelském duchu, aktivní zapojení účastníků. "
CETIN a.s., Zuzana V.
Pokročilé lektorské dovednosti ( LEDO2)
"Inspirativní školení, nové techniky, zábavné a poučné :-)"