Pokročilé lektorské dovednosti (LEDO2)

Ostatní Soft skills, Vzdělávání interních lektorů

Účastníci tréninku budou schopni školit a vzdělávat se v rámci celoživotního vzdělávání. Umět sestavit a prezentovat vzdělávací obsah programu dle pedagogických zásad. Zvolit a zapojit vhodné didaktické pomůcky, metody a techniky do výuky. Naučit se tvořit, vést online výuku se zapojením interaktivních prvků. Získat techniky pro řešení náročných komunikačních situací a efektivně vyhodnotit vzdělávací akce a to vše s ohledem na všechny aspekty dalšího vzdělávání dospělých.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Naučit se prezentovat vzdělávací obsah programu dle pedagogických zásad
 • Zvolit a zapojit vhodné didaktické pomůcky, metody a techniku do výuky
 • Naučit se tvořit, vést online výuku se zapojením interaktivních prvků
 • Získat techniky pro řešení náročných situací
 • Naučit se hodnotit vzdělávací akce a evaluaci vzdělávacího programu
 • Připravit vás na závěrečnou zkoušku profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • Všichni, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání
 • Interní školitelé pro soukromou sféru
 • Osoby, které poskytují poradenskou nebo vzdělávací činnost

metodika výuky

Přednáška, výklad s aktivizačními a zpětnovazebními technikami, modelové situace, týmová práce, praktická cvičení, demonstrace, řízená diskuze, práce s informacemi, individuální a skupinová cvičení.

Přeměňte své lektorské dovednosti na formálně uznávanou kvalifikaci: Lektor/lektorka dalšího vzdělávání

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Pedagogické zásady
  1. Charakteristika principu a možnosti posílení názornosti
  2. Charakteristika principu aktivnosti
  3. Motivace a aktivizace účastníků
  4. Charakteristika soustavnosti
  5. Charakteristika principu trvalosti
  6. Přístupy k zajištění trvalosti osvojených znalostí a dovedností
 • Volba, tvorba a použití didaktických pomůcek a prezentační techniky
 • Vedení online výuky
  1. Zásady a praktické tipy při online výuce
  2. Vedení online výuky s interaktivními prvky pro aktivizaci účastníků
 • Tradiční metody vzdělávání
  1. Diskuzní metody, skupinová facilitace
  2. Individuální, týmová (skupinová) práce
  3. Situační a simulační metody
  4. Modelové situace
  5. Didaktické hry
  6. Případová studie
  7. Demonstrování
  8. Koučování, mentorování
 • Moderní techniky vzdělávání
  1. Zážitková pedagogika
  2. Interaktivita
  3. Testy
  4. Chronologie
  5. Doplňovačky, skládačky, spojovačky
  6. Hledání chyb v textu
  7. Myšlenkové mapy
  8. Práce se vzory dokumentů
 • Řešení náročných situací lektora
  1. Předcházení krizovým okamžikům
  2. Zvládání obtížných otázek, námitek
  3. Pasivita, nezájem, vyrušování, nesouhlas, rozladěnost
  4. Techniky pro řešení náročných situací
 • Vlastní lektorské vystoupení (video trénink)
  1. Příprava a prezentace vlastního tématu
  2. Vlastní prezentace před skupinou
  3. Vstup „problematického posluchače“
  4. Zpětná vazba – strukturované hodnocení, individuální doporučení
 • Evaluace vzdělávací akce
  1. Způsob, kritéria, pravidla hodnocení
  2. Ukončení vzdělávací akce – vyhodnocení, práce s očekáváním a akční plány
  3. Výběr evaluačních nástrojů
  4. Měření a posouzení efektivity vzdělávací akce
  5. Zavedení změn do praxe
 • Shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Základní lektorské dovednosti (LEDO1)
Doporučený následný kurz:
Praktický workshop profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání'' (LEWO8)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
8 900,00 Kč (10 769,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

CETIN a.s., Šárka L.
Pokročilé lektorské dovednosti ( LEDO2)
"Dobře strukturované informace, příjemná atmosféra"
CETIN a.s., Martin S.
Pokročilé lektorské dovednosti ( LEDO2)
"Profík lektor :) Školení v přátelském duchu, aktivní zapojení účastníků. "
CETIN a.s., Zuzana V.
Pokročilé lektorské dovednosti ( LEDO2)
"Inspirativní školení, nové techniky, zábavné a poučné :-)"