Rovné příležitosti a diskriminace (RP2)

Ostatní Soft skills, Gender problematika

Kurz je zaměřen na problematiku rovných příležitostí a diskriminace - na evropskou a českou legislativu a ekonomické důvody, proč se rovným příležitostem věnovat. Seznámíte se s oblastmi implementace rovných příležitostí (nábor zaměstnanců, kariérní postup, vzdělávání, odměňování, sladění osobního a pracovního života, PR a reklama, marketing). Ukážeme vám genderové analýzy a objasníme postupy, jak rovné příležitosti ve firmě implementovat. Zhodnotíme náklady a zisky vyplývající z aplikace rovných příležitostí a ukážeme si její přínosy na praktických příkladech z praxe.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rovné příležitosti v organizaci
  1. Gender v organizačních procesech - nábor a výběr zaměstnanců, rozvoj a kariéra, odměňování a benefity, firemní kultura a brand, slaďování osobního a pracovního života aj.
  2. Strategie dosahování rovných příležitostí
  3. Vliv rovných příležitostí na firemní kulturu
 • Nástroje genderové problematiky
  1. Genderový audit - základní principy a jak pracovat s výsledky
  2. Gender mainstreaming - základní principy a jak je uplatnit v konkrétní organizaci
 • Praktické aspekty dosahování rovných příležitostí v organizaci
  1. Integrace principů rovných příležitostí v organizačních procesech - opatření pro konkrétní organizaci
  2. Ekonomické aspekty - nákladovost a ziskovost gender programů
  3. Diskriminace a obtěžování na pracovišti - prevence, podpora obětí
  4. Příklady dobré praxe
 • Případové studie
 • Příklady z praxe
 • Diskuze, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Úvod do rovných příležitostí (RP1)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
5 400,00 Kč (6 534,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

ICOM transport a.s., Lada S.
Rovné příležitosti a diskriminace ( RP2)
"S kurzem, jeho organizačním zajištěním i s lektorkou jsem byla velice spokojená. Oceňuji individuální přístup lektorky, která dokázala přizpůsobit obsah kurzu našim potřebám a uvádět i konkrétní praktické příklady a řešení možných problémů (tzn. celkové zaměření na praxi, nikoliv pouze teoretické informace)."