Rovné příležitosti a diskriminace (RP2)

Gender problematika

Kurz je zaměřen na problematiku rovných příležitostí a diskriminace - na evropskou a českou legislativu a ekonomické důvody, proč se rovným příležitostem věnovat. Seznámení s tím, kde všude se rovné příležitosti implementují a jak (nábor zaměstnanců, kariérní postup, vzdělávání, odměňování, sladění osobního a pracovního života, PR a reklama, marketing). Seznámení s genderovými analýzami a postupy, jak rovné příležitosti ve firmě implementovat. Zhodnocení nákladů a zisků rovných příležitostí a závěrem představení příkladů z praxe (vyplývající přínosy a pozitiva).

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rovné příležitosti v mezinárodním pojetí
  1. Základní právní ustanovení
  2. Genderová legislativa (ČR, EU, rozdíly)
 • Oblasti rovných příležitostí
  1. Externí
  2. Interní
 • Ekonomické aspekty gender problematiky
  1. Nákladovost a ziskovost gender programů
  2. Vliv rovných příležitostí na firemní
  3. Integrace principů rovných příležitostí
  4. Základní právní ustanovení
 • Diskriminace a obtěžování v podniku
  1. Příklady z praxe
  2. Postup pro zajištění specifické pomoci obětem diskriminace
 • Sladění osobního a pracovního života
  1. Opatření vedoucí ke sladění
 • Genderový marketing
  1. Nové marketingové trendy
  2. Genderové stereotypy
 • Případové studie
 • Příklady z praxe
 • Diskuze, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Úvod do rovných příležitostí (RP1)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 600,00 Kč (5 566,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

ICOM transport a.s., Lada S.
Rovné příležitosti a diskriminace ( RP2)
"S kurzem, jeho organizačním zajištěním i s lektorkou jsem byla velice spokojená. Oceňuji individuální přístup lektorky, která dokázala přizpůsobit obsah kurzu našim potřebám a uvádět i konkrétní praktické příklady a řešení možných problémů (tzn. celkové zaměření na praxi, nikoliv pouze teoretické informace)."