Úvod do rovných příležitostí (RP1)

Gender problematika

Kurz je zaměřen na genderovou problematiku, strategii a nástroje prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming, gender impact assessment, genderové rozpočtování, genderový audit), legislativní a institucionální zajištění rovných příležitostív v ČR/EU, praxe v ČR (výzkumy a data). Součástí školení je seznámení s moderními nástroji, metodami a trendy v oblasti rovných příležitostí.

Lokalita, termín kurzuBrno
11.3. - 11. 3. 2019
Objednat
8.4. - 8. 4. 2019
Objednat
Praha
11.3. - 11. 3. 2019
Objednat
8.4. - 8. 4. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do gender problematiky
  1. Definice pojmů
  2. Rovné příležitosti v ČR
  3. Rovné příležitosti v EU
 • Rovné šance jako konkurenční výhoda
  1. Koncept rovných příležitostí
  2. Postupy při zavádění
  3. Gender v organizačních procesech
  4. Přínos rovných příležitostí
 • Nástroje genderové problematiky
  1. Gender mainstreaming
  2. Genderové rozpočtování
  3. Genderový audit
  4. SWOT analýza
 • Legislativní zajištění rovných příležitostí
  1. Současná legislativní situace v ČR/EU
  2. Techniky a strategie prosazování rovných příležitostí
  3. Kolektivní smlouva
  4. Možnosti školení v oblasti gender problematiky
 • Případové studie
 • Příklady z praxe
 • Diskuze, závěr
Doporučený následný kurz:
Rovné příležitosti a diskriminace (RP2)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 600,00 Kč (5 566,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Česká inspekce životního prostředí, Iveta V.
Úvod do rovných příležitostí  ( RP1)
"Velmi dobrý, přínosný."