Úvod do rovných příležitostí (RP1)

Gender problematika

Kurz je zaměřen na genderovou problematiku, strategii a nástroje prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming, gender impact assessment, genderové rozpočtování, genderový audit). Na konkrétních datech a výzkumech si ukážeme legislativní a institucionální zajištění rovných příležitostív v ČR/EU a dozvíte se, jaká je současná praxe v ČR. Součástí školení je také seznámení s moderními nástroji, metodami a trendy v oblasti rovných příležitostí.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do gender problematiky
  1. Definice pojmů - gender, diskriminace, afirmativní akce aj.
  2. Koncept rovných příležitostí - sociologie a psychologie genderu
  3. Rovné příležitosti v ČR - veřejná a soukromá sféra
 • Legislativní zajištění rovných příležitostí
  1. Současná legislativní situace v ČR/EU - základní právní ustanovení
 • Rovné šance jako konkurenční výhoda
  1. Gender v organizačních procesech - nábor a výběr zaměstnanců, rozvoj a kariéra, odměňování a benefity, firemní kultura a brand, slaďování osobního a pracovního života aj.
  2. Přínos rovných příležitostí pro organizace
 • Nástroje genderové problematiky
  1. Genderový audit - základní principy
  2. Gender mainstreaming - základní principy
  3. Příklady dobré praxe z ČR/EU
 • Případové studie
 • Příklady z praxe
 • Diskuze, závěr
Doporučený následný kurz:
Rovné příležitosti a diskriminace (RP2)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 400,00 Kč (6 534,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Česká inspekce životního prostředí, Iveta V.
Úvod do rovných příležitostí  ( RP1)
"Velmi dobrý, přínosný."