Úvod do rovných příležitostí (RP1)

Ostatní Soft skills, Gender problematika

Kurz je zaměřen na genderovou problematiku, strategii a nástroje prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming, gender impact assessment, genderové rozpočtování, genderový audit). Na konkrétních datech a výzkumech si ukážeme legislativní a institucionální zajištění rovných příležitostí v ČR/EU a dozvíte se, jaká je současná praxe v ČR. Součástí školení je také seznámení s moderními nástroji, metodami a trendy v oblasti rovných příležitostí.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do gender problematiky
  1. Definice pojmů - gender, diskriminace, afirmativní akce aj.
  2. Koncept rovných příležitostí - sociologie a psychologie genderu
  3. Rovné příležitosti v ČR - veřejná a soukromá sféra
 • Legislativní zajištění rovných příležitostí
  1. Současná legislativní situace v ČR/EU - základní právní ustanovení
 • Rovné šance jako konkurenční výhoda
  1. Gender v organizačních procesech - nábor a výběr zaměstnanců, rozvoj a kariéra, odměňování a benefity, firemní kultura a brand, slaďování osobního a pracovního života aj.
  2. Přínos rovných příležitostí pro organizace
 • Nástroje genderové problematiky
  1. Genderový audit - základní principy
  2. Gender mainstreaming - základní principy
  3. Příklady dobré praxe z ČR/EU
 • Případové studie
 • Příklady z praxe
 • Diskuze, závěr
Doporučený následný kurz:
Rovné příležitosti a diskriminace (RP2)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
5 400,00 Kč (6 534,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Olga L.
Úvod do rovných příležitostí  ( RP1)
"Velmi přínosné bylo vysvětlení základních pojmů a poukázání na osobní rovinu vnímání a vznik rozdílů/předsudků. Užitečné byly odkazy na zdroje, srovnání a příklady z praxe a celkové shrnutí tématu."
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Petra K.
Úvod do rovných příležitostí  ( RP1)
"Všechny části genderové problematiky mne velmi oslovily. Debata mezi kolegy a lektorkou, kde se propojily znalosti a zkušenosti."
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Simona D.
Úvod do rovných příležitostí  ( RP1)
"Téma je pro mne obecně velmi zajímavé i z osobního hlediska. Zajímavá byla část o způsobu přesvědčování ostatních, změna myšlení formou diskuze, ne tvrdých dat."
Česká inspekce životního prostředí, Iveta V.
Úvod do rovných příležitostí  ( RP1)
"Velmi dobrý, přínosný."