Školení Gender problematika

Ostatní Soft skillsVyberte si z naší nabídky kurzů v této kategorii:

Gender problematika

RP1
Úvod do rovných příležitostí
RP2
Rovné příležitosti a diskriminace

Vybrané zákaznické reference

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Olga L.
Úvod do rovných příležitostí  ( RP1)
"Velmi přínosné bylo vysvětlení základních pojmů a poukázání na osobní rovinu vnímání a vznik rozdílů/předsudků. Užitečné byly odkazy na zdroje, srovnání a příklady z praxe a celkové shrnutí tématu."
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Petra K.
Úvod do rovných příležitostí  ( RP1)
"Všechny části genderové problematiky mne velmi oslovily. Debata mezi kolegy a lektorkou, kde se propojily znalosti a zkušenosti."
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Simona D.
Úvod do rovných příležitostí  ( RP1)
"Téma je pro mne obecně velmi zajímavé i z osobního hlediska. Zajímavá byla část o způsobu přesvědčování ostatních, změna myšlení formou diskuze, ne tvrdých dat."
Česká inspekce životního prostředí, Iveta V.
Úvod do rovných příležitostí  ( RP1)
"Velmi dobrý, přínosný."
ICOM transport a.s., Lada S.
Rovné příležitosti a diskriminace ( RP2)
"S kurzem, jeho organizačním zajištěním i s lektorkou jsem byla velice spokojená. Oceňuji individuální přístup lektorky, která dokázala přizpůsobit obsah kurzu našim potřebám a uvádět i konkrétní praktické příklady a řešení možných problémů (tzn. celkové zaměření na praxi, nikoliv pouze teoretické informace)."