Manažer ISMS – nové výzvy a příležitosti (ISMS2)

Ochrana osobních údajů

Navazující školení pro absolventy manažerského ISMS školení, a to z pohledu nových výzev a příležitostí v rámci požadavků norem ISO 2700x seznámí účastníky s novými trendy a „Best practices“ v oblasti informační bezpečnosti ve světle nových výzev, hrozeb a příležitostí.
Kurz reaguje na nové podmínky v oblasti informační bezpečnosti a dává návody, jak reagovat na změněné podmínky z pohledu aplikace požadavků normy ISO/IEC 27001.
Kurz je zaměřen na odborníky z oblasti řízení informační bezpečnosti, kteří mají zájem obnovit a prohloubit si znalosti v systému řízení informační bezpečnosti s ohledem na kybernetickou bezpečnost, bezpečnost ve virtuálním prostředí nebo bezpečnost průmyslového a technologického prostředí.

Lokalita, termín kurzuBrno
11.10. - 12. 10. 2018
Objednat
22.11. - 23. 11. 2018
Objednat
3.1. - 4. 1. 2019
Objednat
Praha
25.10. - 26. 10. 2018
Objednat
6.12. - 7. 12. 2018
Objednat
17.1. - 18. 1. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Aplikace požadavků normy ISO 27001 v různých prostředích fungování organizace
  • Důležitost normy ISO/IEC 27001 pro zajištění informační bezpečnosti ve změněných podmínkách organizace a vnějšího prostředí nebo pro další zlepšování ISMS
  • Praktické přístupy k managementu rizik jako klíčového procesu v ISMS a návaznost na normy ISO/IEC 31000 a ISO/IEC 27005
  • Pochopení vztahu mezi ISO 27001 a ISO 27002
  • Popis klíčových aktivit a požadavků u každého procesu v ISMS
  • Popis klíčových principů nejlepších praktik tak, jak jsou definovány v ISO 27003
  • Popis základů měření efektivnosti ISMS a jak definovat metriky pro jednotlivé oblasti ISMS v návaznosti na normu ISO/IEC 27004
  • Identifikace jednotlivých fází projektu implementace ISMS a požadavků pro získání certifikace dle ISO 27001
Předpokládané znalosti:
Je vhodné být obeznámen se zákonem na ochranu os. údajů (101/2000 Sb.) a znát definice a pojmy v ochraně dat.
Doporučený předchozí kurz:
Manažer ISMS dle ISO 27001 (ISMS)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)