Školení Inovace produktů a procesů

Inovace produktů a procesůV nabídce našich školení naleznete tréninky z oblasti štíhlé výroby, vývoje, statistických metod, kvality až po řízení změn. Tyto kurzy jsou vedeny profesionály, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti. Na tréninku Vám předáme potřebné know-how a praktické zkušenosti, které můžete okamžitě využít v praxi.

Inovace produktů a procesů

Inovace produktu

QFD
QFD - Jak na vývoj produktů
TRIZ
Metoda TRIZ
PPAP
PPAP - proces schvalování dílů do sériové výroby
VA1
Výrobkový audit

Optimalizace procesu

FMEA1
Nová metodika FMEA 2019
DFP
Digitalizace firemních procesů
MNGM31
Strategický management firmy
5S
Metoda 5S
EFEK
Zvyšování efektivity podnikových procesů - techniky průběžného zlepšování
SMED
Optimalizace přestavovacích časů ve výrobě - SMED
VSM
VSM - Management toku hodnot
DOE
DOE - plánování experimentů

Kaizen a neustálé zlepšování

BOS1
Blue ocean strategy – online seminář (1 hodina)
G8D
Global 8D report
TPM
TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance)
BOS
Blue Ocean Strategy

Lean Six Sigma: štíhlá výroba

LEAN1
Lean, lidská část Six Sigma
LEAN2
Lean Six Sigma - Black Belt
LEAN3
Lean Six Sigma - Green Belt: zvyšování kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti
LEAN4
Úvod do Lean Design pro management
LEAN5
Lean Six Sigma v administrativě a službách - jak přenést výrobní preciznost do služeb
BELT1
Upgrade Green Belt na Black Belt
BELT2
Design for Six Sigma - Green Belt
DMAIC
DMAIC vs. DMADV - metody řízení projektů Six Sigma (kaskádový workshop)

Kanban

KNB
Kanban v praxi
KNB1
Kanban pro výrobní praxi

Zvyšování kvality a produktivity

MUDA
Metoda 3Mu
TOC1
Teorie omezení (TOC)
APQP
Moderní plánování kvality
KVZ
Kvalita a základní nástroje managementu kvality
ITK
Inženýr/technik kvality

Statistika

STATM2
Statistika pro pokročilé
STATM
Základy zpracování dat v software Minitab
MSA
MSA - analýza systému měření
SPC
SPC - statistická regulace procesu
ZAS
Základy statistiky a její aplikace v praxi

Logistika

LOG01
Logistika, její metody, optimalizace a řízení dodavatelského řetězce (SCM)