Workshop - Komunikace lektora (LEWO1)

Ostatní Soft skills, Vzdělávání interních lektorů

Na tomto praktickém workshopu komunikace interních lektorů Vás seznámíme s metodami, které prohloubí Vaše kompetence lektora. Dozvíte se, jak pracovat s vlastním hlasem, využívat neverbální komunikaci, či aktivně naslouchat. Ukážeme Vám, jak posílit vztahy se svými posluchači a zvýšit účinnost svého projevu a naučíte se používat asertivní techniky.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Komunikační principy – verbální a neverbální komunikace
  • Základy rétoriky a práce s hlasem
  • Metody pro posílení vztahu s posluchači
  • Komunikační prostředky zvyšující účinnost projevu
  • Aktivní naslouchání jako podmínka pro bezpečné sdílení obav i podnětů
  • Techniky přímé komunikace – asertivní techniky (pochvala, kritika, zpětná vazba atd.)
  • Praktický nácvik, modelové situace
  • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)