Jak efektivně reagovat na kritiku (SSWS19)

Ostatní Soft skills, Webináře

Říká se, že se více učíme z kritiky než z pochvaly. Aby nám kritika byla užitečná, je klíčové ji umět přijmout a účelně na ni zareagovat. Na webináři společně projdeme jak destruktivní reakce na kritiku, které mohou narušit vztah s komunikačním partnerem, tak praktické nástroje, které naopak kritiku pomohou efektivně vytěžit a vztah s kritizujícím posílit.

Podíváme se na různé typy kritiky – agresivně podanou, vágní zpětnou vazbu, či manipulativní popichování. Podíváme se na rozdíly v reakcích pokud kritika přichází od kolegy, nadřízeného, klienta nebo se odehrává v soukromé rovině.

Na online webináři získáte praktické tipy, jak zvládat vlastní emoce i emoce komunikačního partnera, tak konkrétní komunikační návody pro vedení konstruktivního rozhovoru.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Praktické tipy, jak zvládat vlastní emoce i emoce komunikačního partnera
  • Komunikační návody pro vedení konstruktivního rozhovoru
  • Jak přijmout kritiku a účelně na ji reagovat
  • Nástroje pro efektivní využití kritiky a posílení vztahu s kritizujícím
  • Diskuze – prostor pro vaše dotazy
Časový rozvrh:
1 den (13:00hod. - 14:00hod.)
Cena za osobu:
,00 Kč ( ,00 Kč včetně 21% DPH)

Lektor

Mgr. Olga Lošťáková MA, Dis.

Mgr. Olga Lošťáková MA, Dis. Olga se rozvoji měkkých dovedností věnuje od roku 2007 a její školení jsou založená na nácviku pomocí rolových her, kde využívá koučovací přístup. Výsledkem je hlubší sebepoznání účastníka a rychlejší osvojení nových dovedností.

Úspěchem je pro Olgu spokojený klient, který si v rámci spolupráce plní své sny a cíle a vidí reálný přínos školení pro svoji praxi. V práci s klienty využívá zkušenosti získané v rámci manažerského a konzultantského působení v oblasti HR a vzdělávání.

Je autorkou knihy „Empatická a asertivní komunikace“ (Grada, 2020) a spoluautorkou knih „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost“ (Grada, 2017) a „Obchodní a manažerská prezentace“ (Grada, 2010).

V roce 2015 získala LIGS AWARDS: Ocenění Osobnost vzdělávání dospělých 2014 v kategorii „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“.