PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor (ISMS6)

Ostatní Soft skills, Ochrana osobních údajů

Mezinárodně autorizované školení PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor (Certifikovaný Auditor Informační Bezpečnosti dle ISO/IEC 27001) vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro provádění auditu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) za použití všeobecně uznávaných principů, postupů a technik auditu. Na základě praktických cvičení si osvojíte techniky auditu a získáte kompetence k řízení programu auditu, týmu auditorů, komunikaci se zákazníky a řešení konfliktů. Kromě toho je toto školení završeno oficiální zkouškou "PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor".

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • vysvětlit základní pojmy a zásady systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) na základě normy ISO/IEC 27001;
 • interpretovat požadavky normy ISO/IEC 27001 na ISMS z pohledu auditora;
 • vyhodnotit shodu ISMS s požadavky ISO/IEC 27001 v souladu se základními koncepcemi a zásadami auditu;
 • plánovat, provádět a uzavírat audit shody s ISO/IEC 27001 v souladu s požadavky ISO/IEC 17021-1, směrnicemi ISO 19011 a dalšími osvědčenými postupy auditu;
 • řídit program auditu ISO/IEC 27001.

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Auditoři, kteří chtějí provádět a vést certifikační audity systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)
 • Manažeři nebo konzultanti, kteří chtějí zvládnout proces auditu systému řízení bezpečnosti informací
 • Osoby odpovědné za udržování shody s požadavky systému řízení bezpečnosti informací
 • Techničtí odborníci, kteří se chtějí připravit na audit systému řízení bezpečnosti informací
 • Odborní poradci v oblasti řízení bezpečnosti informací

VZDĚLÁVACÍ PŘÍSTUP

 • Toto školení je založeno na teorii i osvědčených postupech používaných při auditech ISMS.
 • Přednášky jsou ilustrovány příklady na základě případových studií.
 • Praktická cvičení jsou založena na případové studii, která zahrnuje hraní rolí a diskuse.
 • Cvičné testy jsou podobné certifikační zkoušce.

FORMA ŠKOLENÍ

Vzdělávací program je realizován buď online formou, nebo prezenčně přímo v našich prostorách či u zákazníka. Pokud kurz probíhá online, vlastní zkouška se koná prezenčně v našich prostorách (místo konání zkoušky bude dodatečně upřesněno se všemi účastníky).

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Den 1: Úvod do systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) a ISO/IEC 27001
 • Den 2: Zásady auditu, příprava a zahájení auditu
 • Den 3: Činnosti prováděné v rámci auditu
 • Den 4: Uzavření auditu
 • Den 5: Certifikační zkouška PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor
Předpokládané znalosti:
Základní znalost normy ISO/IEC 27001 a obecná znalost zásad auditu.
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
36 600,00 Kč (44 286,00 Kč včetně 21% DPH)

Můžete si rovněž stáhnout podrobný originální produktový list v anglickém jazyce PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor (v něm najdete i detailní požadavky na certifikační zkoušku).

LEKTOR

Václav Štverka

Václav Štverka je zkušený školitel a odborník na informační bezpečnost s více než dvacetiletou praxí. Vyniká v oblastech projektového řízení, řízení rizik a BCM, informační bezpečnosti a kontinuity podnikání, metodiky ITIL a poradenství v oblasti řízení IT systémů.

Má titul Lead Auditor IRCA a PECB pro systémy řízení bezpečnosti informací, řízení kontinuity činností, řízení systémů IT služeb, metodiky ITIL, řízení podnikových procesů a systémů projektového řízení.

Václav Štverka je nejen erudovaným odborníkem s širokým záběrem znalostí a získaných certifikací, ale navíc denně školená témata praktikuje i ve své podnikatelské kariéře.

REFERENCE

Mám velmi pozitivní dojem díky příjemné atmosféře a kvalifikovanému školiteli, který byl vždy ochoten vše vysvětlit.