Síla myšlenky je neviditelná jako semeno, ze kterého vyroste obrovský strom. Je však příčinou viditelných změn v životě člověka. (L.N.Tolstoj)

Platební podmínky

Objednací podmínky, fakturace a storno školení

Na základě závazné přihlášky, zaslané dnes již zpravidla elektronickou formou (email, webový formulář) a vlastního absolvování kurzu je účastníkovi či příslušné společnosti zaslána faktura na úhradu kurzovného. Fakturu je účastník (firma) povinen uhradit nejpozději ke dni splatnosti, tj. zpravidla do 14 dnů.

Služby poskytnuté našim stálým zákazníkům fakturujeme po skončení kurzu, poté co máme jistotu, že vše proběhlo v pořádku a k plné spokojenosti našich klientů. Šetříme tak sobě i našim klientům čas se zpracováváním zálohových faktur.

Storno podmínky se liší dle našich konkrétních zákazníků. Standardně, pokud nám klient oznámí svoji neúčast 5 až 2 pracovní dny před zahájením kurzu, účtujeme 50% ceny školného. Pokud je účast zrušena 1 a méně dní před zahájením školení, účtujeme plnou cenu. V případě našich významných firemních klientů, se při neoznámené neúčasti a nezajištění náhradního účastníka nebo oznámené neúčasti 1 den před zahájením kurzu snažíme dohodnout na vyfakturování školení v daném termínu s tím, že náhradní termín kurzu bude absolvovat účastník klienta již bezplatně. Pokud bude účastník odvolán ve větším předstihu než 1 den, školení nefakturujeme, snažíme se dohodnout náhradní termín.

Pokud by školení bylo pořádáno pouze pro pracovníky zákazníka a bylo by třeba je v dané chvíli odvolat, snažíme se najít jiný, pro všechny přijatelný termín. Naše zákazníky v tomto případě nijak nepenalizujeme. Pokud bychom v takovém případě vynaložili marně prostředky např. na zapůjčení techniky, ubytování lektora apod., snažili bychom se dohodnout s klientem na kompenzaci našich nákladů v dalším termínu kurzu.

Školicí centrum si vyhrazuje právo kurz 5 dnů před začátkem odvolat (např. pro nedostatek řádně přihlášených studentů). V takovém případě budou všichni zájemci neprodleně informováni a bude s nimi dohodnut náhradní termín konání kurzu. V případě přihlášení studenta na kurz, na který není mnoho zájemců, snažíme se dohodnout na individuálním kurzu za co nejvýhodnějších podmínek pro klienta a přijatelných podmínek pro nás.