Mimokulturní komunikace – základ úspěšné a sjednocující interní kultury firem (SSWS9)

Ostatní Soft skills, Webináře

Multikulturní týmy, a nejen ty, si musí začít postupně osvojovat mimokulturní komunikační dovednosti (se silným zaměřením na to, co máme jako lidé na celém světě společné), nikoliv ty interkulturní (zaměřené na rozdíly mezi lidmi na základě jejich kultury, náboženství, etnické příslušnosti atd.).

Vzdělání v interkulturní komunikaci je velmi užitečným nástrojem při obchodních cestách do zahraničí, při přesunu do cizích zemí apod. Ne vždy však je aplikováno tím správným způsobem. Čím více se zaměstnanci a personalisty různých společností hovořím, tím více slyším, že interkulturní vzdělání pro multikulturní týmy, které je prezentováno a implementováno jako "sociální tmel" nebo nástroj "prevence konfliktů", selhává.

Nyní je důležitější než kdy jindy, převést pozornost na to, co nás všechny objektivně spojuje, místo na to, co nás subjektivně rozděluje. Vydejme se společně na cestu, která vede za hranicemi kultury, etnické příslušnosti, národnosti, náboženství, politiky a vnesme pocit jednoty do atomizovaných týmů a rozdělené společnosti. .

Webinář proběhl v roce 2022, registrace byla ukončena

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Rozdíly mezi interkulturní a mimokulturní komunikací
  • Inovativní mimokulturní přístup k diverzitě a inkluzi
  • Efektivní komunikace (nejen) v rámci multikulturních týmů
  • Mimokulturní leadership
  • Prostor pro dotazy
Časový rozvrh:
1 den (10:00hod. - 11:00hod.)
Cena za osobu:
,00 Kč ( ,00 Kč včetně 21% DPH)

Lektor

forma výuky

Milan Podlipný je spoluzakladatel, viceprezident a výkonný ředitel mezinárodní nevládní vzdělávací a výzkumné organizace o více jak 25 národnostech, která je aktivní v Jižní a Severní Americe, Evropě, Asii a Oceanii. V rámci této aktivity je taktéž lektorem a konzultantem na 3 kontinentech a má více jak 7 let zkušeností v mezinárodní nevládní diplomacii (akademická půda, vedoucí představitelé států, atd.). Je autorem anglické knihy "Becoming the Highest Example: The Uniting Leadership Guide for Everyone Living in the Divided World of Today”, v překl. “Stát se nejvyšším příkladem: sjednocující průvodce leadershipem pro každého, kdo žije v dnešním rozděleném světě”.

Má více jak 10 let zkušeností v řízení obchodních skupin a/nebo projektů na národní i mezinárodní úrovni. Má svoji trenérskou a školitelskou praxi ve které se zaměřuje na témata: leadership, manažerské dovednosti, komunikační dovednosti, mimokulturní komunikace, inovativní diverzita a inkluze, obchodní dovednosti, prezentační dovednosti, vyjednávání a zvládání konfliktních situací.