Školení Personalistika a psychologie

Personalistika a psychologieKurzy v oblasti personalistiky a psychologie uceleně pokrývají problematiku řízení lidských zdrojů a personální práce, zejména pak dílčí oblasti výběru a rozvoje pracovníků.
V rámci kurzů zaměřených na personální výběr si účastníci detailně osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro využití validních psychodiagnostických metod výběru (mj. i výkonových a osobnostních testů, sebereflexe, stylizace a impression managementu uchazečů), seznámí se s kompetenčními modely a behaviorálním interview včetně komplexního assessment centra. Školení jsou zaměřena i na samotný proces výběru zaměstnanců, tj. analýzu pracovní pozice, personální preselekci, metody screeningu, vyhodnocení CV atd.
Další kurzy zprostředkovávají poznatky klíčové pro efektivní rozvoj měkkých dovedností (např. efektivní komunikace, týmová práce, podávání zpětné vazby, řešení konfliktů aj.), včetně principů realizace development centra. V kurzech týkajících se výcviku je řešen systém a plánování firemního vzdělávání, analýza vzdělávacích potřeb, včetně evaluace.
Prostor je věnován také tématům, která se vztahují k organizaci jako celku, jakými jsou firemní kultura, adaptační proces, work-life balance, prevence syndromu vyhoření, organizační struktura a změny, fluktuace zaměstnanců atd.
V kurzech je kladen důraz na psychologické aspekty personálních procesů a účastníci jsou vždy vedeni k praktickému osvojování dovedností. Součástí kurzů je praktický nácvik pod vedením zkušených lektorů s psychologickým vzděláním a zkušenostmi z personální i obchodní praxe. Využívá se také video-trénink, který podporuje dosažení rychlých pokroků. Nejsou opomenuty ani ekonomické souvislosti a kromě kvality personálních činností je kladen důraz také na jejich efektivitu a soulad s obchodní strategií společnosti.

Personalistika a psychologie

Personální výběr a Recruiting

PERS2
Personální výběr
PERS3
Assessment centrum – kompletní diagnostický nástroj
PERS4
Assessment centrum - pokročilý kurz
PERS5
Proces výběru zaměstnance od A do Z
LIN1
Moderní metody náboru, sociální sítě a headhunting - mistrovství v LinkedIn I.
MTVSW
Moderní technologie softwarového vývoje nejen pro recruitery

Psychologie

PERS6
Psychodiagnostika v personalistice
OSMO
Dovednost MOTIVOVAT (se)

Personální management

PERS10
Firemní kultura a její analýza
PERS11
Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor
PERS12
Adaptační proces nového zaměstnance
PERS13
Fluktuace zaměstnanců
PERS15
Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců
PERS17
Vedení obtížných pracovních rozhovorů
PERS18
Personalistika s kompetencemi – mocný nástroj pro rozvoj kariéry

Talent management

PERS1
Systém firemního vzdělávání
PERS9
Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců
PERS14
Koučování v práci se zaměstnanci
PERS16
Kariérní start
AGHR
Agilní HR