Síla myšlenky je neviditelná jako semeno, ze kterého vyroste obrovský strom. Je však příčinou viditelných změn v životě člověka. (L.N.Tolstoj)

Organizace kurzů

Organizační informace pro účastníky školení

Školení standardně probíhají v učebnách Školicího centra ICT Pro v Brně, na ulici Sochorova 38, (podrobnější info), případně u zákaznických školení po vzájemné domluvě pořádáme běžně kurzy i ve školicích prostorách zákazníka a pro naše mimobrněnské zákazníky pořádáme skupinové kurzy i v učebnách našich partnerských výukových středisek (např. v Praze).

Zákazník je zařazen do kurzu na základě vyplněné přihlášky zaslané prostřednictvím on-line přihlášky na našem webovém portále nebo emailem, či klasickou pozemní poštou. Po přihlášení zasíláme všem potvrzení o přijetí do kurzu, zpravidla 1-2 týdny před zahájením kurzu. Při plném obsazení kurzu, případně při nedostatku zájemců o daný termín vám bude nabídnut nejbližší možný náhradní termín.

U vícedenních školení vám v případě potřeby a zájmu zajistíme rezervaci ubytování v Hotelu Kozák, který se nachází poblíž školicího centra. Uveďte prosím tyto požadavky včetně vašich dalších preferencí (termín, místo a počet dní ubytování, cenový limit, způsob platby apod.) ve vaší přihlášce na školení.

Na školeních má každý účastník k dispozici počítač s potřebným softwarem a připojením na vysokorychlostní Internet. Výuka v oblasti ICT má zpravidla charakter „hands on“, což znamená, že teoretický výklad je doprovázen přímo praktickými ukázkami a aktivní prací posluchačů na PC. Procentuální zastoupení praxe v kurzu je přímo úměrné charakteru a náročnosti daného školení. V zásadě by měla praxe přesáhnout alespoň 50% výukového času..

Ceny kurzů zpravidla zahrnují:
  • služby kvalifikovaného školitele
  • přípravu školení, popřípadě i přizpůsobení obsahu požadavkům klienta
  • knižní publikaci k danému tématu, případně studentský manuál v tištěné nebo el.podobě
  • zajištění dokumentace ke školení (prezenční listiny apod.)
  • vydání certifikátu o absolvování kurzu
  • zabezpečení výstupů a zpětné vazby pro zadavatele (na vyžádání)
  • psací potřeby (poznámkový blok a tužka)
  • občerstvení o přestávkách (káva, čaj, sušenky, minerálky apod.)
  • využívání našich vzdělávacích prostor, strojový čas počítačů atd.