Praktický workshop profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání'' (LEWO8)

Ostatní Soft skills, Vzdělávání interních lektorů

V rámci tohoto workshopu se zaměříte na přípravu a trénink klíčových dovedností pro zdárné a složení závěrečné zkoušky profesní způsobilosti ,,Lektor dalšího vzdělávání 75 001T" dle metodiky Národní soustavy kvalifikací

POŽADAVKY ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY: Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přeměňte své lektorské dovednosti na formálně uznávanou kvalifikaci: Lektor/lektorka dalšího vzdělávání

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Příprava, plánování a realizace vzdělávací akce
  1. Vzdělávací cíl, kompetence
  2. Cíl tvorby vzdělávacího programu
  3. Zásady a postupy tvorby vzdělávacího programu
  4. Struktura vzdělávacího programu
  5. Charakteristika, prvky učebního plánu (tématické okruhy/témata/předměty, časová dotace, formy vzdělávání, ukončení atd.)
  6. Minutový scénář
  7. Formy vzdělávací akce a základní pravidla pro volbu vzdělávacích metod
  8. Cílová skupina účastníků – diagnostika vstupních kompetencí
  9. Příprava lektora – lektorský checklist
  10. Úvod – jádro – závěr vzdělávacího programu
  11. Zpětná vazba, sebereflexe
  12. Zhodnocení a evaluace vzdělávacího programu
 • Vlastní lektorské vystoupení (video trénink)
  1. Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu
  2. Řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
  3. Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
  4. Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
  5. Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí
Předpokládané znalosti:
LEDO1 - základní lektorské dovednosti, LEDO2 - pokročilé lektorské dovednosti
Doporučený předchozí kurz:
Pokročilé lektorské dovednosti (LEDO2)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
7 500,00 Kč (9 075,00 Kč včetně 21% DPH)