Lean Six Sigma - Black Belt (LEAN2)

Inovace produktů a procesů, Lean Six Sigma: štíhlá výroba

Staňte se i Vy úspěšným řešitelem strategicky významných zlepšovacích projektů! Black Belt trénink poskytuje promyšlené zakomponování Lean technik do Six Sigma metodiky, čímž spojuje dva progresivní manažerské přístupy do jedné silné podnikatelské strategie. Program je ověřený a připomínkovaný Master Black Belty společností Siemens Learning Campus, Invensys, LG Philips, Česká spořitelna a dalších.
Obsah tréninku je průběžně revidován dle aktuálních požadavků a potřeb jak z oblasti výroby, tak i administrativy a služeb.

Formou intenzivního tréninku získáte od našich zkušených Black Beltů a Master Black Beltů potřebné znalosti a dovednosti pro snižování zmetkovitosti, zvyšování produktivity, zlepšování cashflow atd. Vše si prakticky vyzkoušíte na simulacích a případových studiích. Metody a nástroje si zažijete při řešení svých vlastních projektů za podpory osobního kouče. Po ukončení tréninku a přezkoušení obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Definování zlepšovacích projektů se zřetelným obchodním dopadem
  • Měření parametrů souvisejících s problémem a efektivní sběr dat (hlas zákazníka, mapování…)
  • Analýza dat, hledání kořenových příčin (statistické metody, RCA…)
  • Inovativní řešení problémů (Lean techniky, DOE…)
  • Cílené udržitelné zavedení řešení (standardizace, regulační diagramy, KPI…)
  • Navíc se seznámíte s náplní role Black Belta ve společnosti a dalšími činnostmi, které jsou od něho očekávány:
  • Výběr vhodných projektů a jejich finanční ohodnocení
  • Projektové řízení a vedení projektových týmů (facilitace, týmové role dle Belbina)
  • Řízení změn, úspěšná prezentace výsledků
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)
Vzdělávací partner:
SC&C Partner