Základy statistiky a její aplikace v praxi (ZAS)

Inovace produktů a procesů, Statistika

Na tomto kurzu Vás naučíme základy statistického zpracování a vizualizace dalt dle normy ISO 9000. Absolventi jsou schopni definovat a ověřovat normalitu dat, zvládnou samostatně používat základní statistické nástroje a metody. Kurz je zaměřen na využití získaných teoretických poznatků v praxi a schopnost účastníků správně interpretovat a vyhodnocovat výsledky vlastních analýz. Kurz je určen pro osoby, které zpracovávají či vyhodnocují statistická data a zároveň osoby, která přijímají opatření a činí strategická rozhodnutí na základě statistických dat.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Statistika a vztah k normám ISO řady 9000
  • Základní statistické charakteristiky
  • Výpočty pomocí programu MS Excel
  • Úloha správného sběru dat pro statistické výpočty
  • Normální rozdělení, Gaussova křivka
  • Zdroje rozptylu
  • Vztah výrobních tolerancí a statistických charakteristik
  • Ověřování normality dat a dalších statistických předpokladů
  • Výběr ze základních statistických metod a nástrojů (dle požadavku klienta)
  • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)