Metoda 5S (5S)

Inovace produktů a procesů, Optimalizace procesu

5S je základní metoda pro zlepšování procesů a bezpečnosti práce na pracovišti. Pokud ji nezvládnete, tak nepřemýšlejte o Kaizenu, Six Sigmě, TPM, atd. Přestože se jedná o základní metodu, tak v našich podmínkách často nefunguje, protože ji lidé nepřijmou. 5S je tedy i přípravou na další metody LEAN managementu. Navíc je metoda 5S vnímána jako postup vhodný do výroby. Ukážeme si, jak 5S přiblížit naší mentalitě (7S) a tak dosáhnout jejího přijetí a jak využít dané postupy i v kancelářích.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Co je to 5S
  1. Podmínky pro zavedení 5S do firemní praxe
  2. Předpoklady pro úspěšné zavedení 5S
 • Seznam plýtvání
  1. Seznam nejčastějšího plýtvání (MUDA)
  2. Mudovník
 • 1S - UTŘIĎTE
  1. Přínosy metody
  2. Praktické tipy co ano, co ne
  3. Zavedení do praxe – JAK NA TO
 • 2S – UMISŤUJTE, USPOŘÁDEJTE
  1. Přínosy metody
  2. Praktické tipy co ano, co ne
  3. Metoda 5x PROČ a její význam
  4. Zavedení do praxe – JAK NA TO
 • 3S – UDRŽUJTE POŘÁDEK, KONTROLUJTE
  1. Přínosy metody
  2. Praktické tipy co ano, co ne
  3. Zavedení do praxe – JAK NA TO
 • 4S – UDRŽUJTE PRAVIDLA A STANDARDIZUJTE
  1. Přínosy metody
  2. Praktické rady co ano, co ne
  3. Vizualizace
 • Vizuální management
  1. Možnosti vizuálního managementu
  2. Vizuální techniky
 • 5S – UPEVŇUJTE A ZLEPŠUJTE, DODRŽUJTE PRAVIDLA
  1. Pravidla
  2. Zavedení do praxe – JAK NA TO
  3. Kontinuální zlepšování (praktické techniky)
 • Benchmarking
  1. Typy benchmarkingu (interní vs.externí)
  2. Praktické tipy co ano, co ne
  3. Benchmarking a vizualizace
 • PDCA (DEMING-SHEWHARTŮV MODEL) – průběžné zlepšování
  1. Plánuj
  2. Udělej (P-D-C-A)
  3. Zkontroluj
  4. Uskutečni
  5. Tipy využití v praxi
 • SDCA (DEMING-SHEWHRTŮV MODEL) - (STANDARDIZACE – DO-Check-Ad)
  1. Standardizace
  2. Udělej (P-D-C-A)
  3. Zkontroluj
  4. Uskutečni
  5. Tipy využití v praxi
 • 6S – FYZICKÁ BEZPEČNOST
  1. Pocit bezpečí
  2. Praktické rady co ano, co ne
  3. Motivace
  4. Kultura firmy, vývojová struktura firmy
  5. Zavedení do praxe – JAK NA TO
 • 7S – USPOKOJENÍ
  1. Praktické rady co ano, co ne
  2. Zavedení do praxe – JAK NA TO
 • 5S - AUDIT
  1. Pravidla auditu
  2. Analýza, vyhodnocení
  3. Motivace lidí
  4. Zavedení do praxe – JAK NA TO
 • MĚŘENÍ PŘÍNOSU 5S
  1. Příprava
  2. Co měřit
  3. Síťový graf (měření délky trvání činností)
  4. Špagetový diagram (LAYOUT – měření pohybů)
 • JAK ZAVÉST FUNKČNÍ 5S
  1. Rozhodnutí o zavedení 5S do firmy
  2. Úkoly managementu
  3. Úkoly týmu a týmová práce
  4. Příprava projektu změny
  5. Zavedení 5S v první části firmy
  6. Zavedení 5S do celé firmy
  7. Techniky pro úspěšné zavedení do praxe
  8. Přímé nástroje změny vs. nepřímé nástroje změny
 • Praktická cvičení přímo na pracovišti firmy
Doporučený následný kurz:
Lean, lidská část Six Sigma (LEAN1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

LINDAB s.r.o., Petra L.
Metoda 5S ( 5S)
"Praktické zavedení do našich podmínek, pomoc se sestavením 5S."
LINDAB s.r.o., Dagmar D.
Metoda 5S ( 5S)
"Myslím, že bylo vedeno a zorganizováno přesně dle mých představ."
AŽD Praha s.r.o., Nicol R.
Metoda 5S ( 5S)
"Velice pozitivní, rád bych uvítal více takových školení."
AŽD Praha s.r.o., Petr S.
Metoda 5S ( 5S)
"Velmi dobré a poučné."
Mi-King s.r.o., Petr F.
Metoda 5S ( 5S)
"Spokojen, užitečné informace pro pokračování zlepšování pracovních úkolů."
Mi-King s.r.o., Ondřej V.
Metoda 5S ( 5S)
"Profesionální a přínosné."