DOE - plánování experimentů (DOE)

Inovace produktů a procesů, Optimalizace procesu

Na tomto kurzu Vás naučíme, jak navrhnout plánovaný experiment, interpretovat jeho výsledky a jak získané poznatky využít pro optimalizaci výrobního procesu či návrhu ve firmě. Absolventi kurzu mají povědomí o metodice DOE, dokáží pomocí ní zefektivnit výrobní procesy či návrhy produktů a umí tuto metodiku zavést do vlastní firmy.

Kurz je určen zejména pro osoby podílející se na zlepšování kvality výrobků a optimalizaci výroby.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Úvod do problematiky, výhody DOE
  • Jednotlivé fáze plánování experimentů
  • Sestavení plánu experimentu
  • Taguchiho přístup, praktický příklad
  • Klasický přístup, praktický příklad
  • Efektivní zavedení DOE do výrobní firmy
  • Praktický příklad, týmové řešení
  • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)