DOE - plánování experimentů (DOE)

Inovace produktů a procesů, Optimalizace procesu

Na tomto kurzu Vás naučíme, jak navrhnout plánovaný experiment, interpretovat jeho výsledky a jak získané poznatky využít pro optimalizaci výrobního procesu či návrhu ve firmě. Absolventi kurzu mají povědomí o metodice DOE, dokáží pomocí ní zefektivnit výrobní procesy či návrhy produktů a umí tuto metodiku zavést do vlastní firmy. Kurz je určen zejména pro osoby podílející se na zlepšování kvality výrobků a optimalizaci výroby.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Úvod do problematiky, výhody DOE
  • Jednotlivé fáze plánování experimentů
  • Sestavení plánu experimentu
  • Taguchiho přístup, praktický příklad
  • Klasický přístup, praktický příklad
  • Efektivní zavedení DOE do výrobní firmy
  • Praktický příklad, týmové řešení
  • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)