DMAIC vs. DMADV - metody řízení projektů Six Sigma (kaskádový workshop) (DMAIC)

Inovace produktů a procesů, Lean Six Sigma: štíhlá výroba

Metoda DMAIC je navržena jako univerzální postup pro neustálé zlepšování existujících procesů, zvyšování úrovně kvality, bezpečnosti, ochrany životního prostředí atd. Pro navržení nových procesů slouží v upravené podobě DMADV. Obě metody patří do technik Six Sigma. Jejich výhodou je, že je lze dobře použít v každé firmě, kde řeší optimalizaci stávajících procesů, efektivitu procesů, inovace, vývoj nových produktů, ale třeba i zavedení nové výrobní linky bez toho, že musí být zavedena kompletní Six Sigma. V rámci kurzu projdeme všechny kroky a zasadíme si je do praxe jednotlivých dní zlepšovatelského workshopu.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Inovace a flexibilita
  1. Základní principy
  2. Podmínky pro zlepšování a inovace
  3. Jak na to
 • D - definuj (pondělí)
  1. Projekt změny
  2. Jak na to
 • M - měř (úterý)
  1. Volba systému a místa měření
  2. Samotné měření
  3. Jak na to
 • A - analyzuj (středa)
  1. Určení důležitosti naměřených hodnot
  2. Navržení variant pro zlepšování
  3. Jak na to
 • I - zlepšuj (čtvrtek)
  1. Plán zlepšování
  2. Modelování / simulace
  3. Zavedení nejlepší varianty
  4. Jak na to
 • C - kontroluj a řiď průběh (pátek)
  1. Úprava plánů
  2. Standardizace
  3. Průběžné zlepšování
  4. Jak na to
 • DMADV
  1. Rozdíly oproti DMAIC
 • D - navrhuj
  1. Testování a zkušební výroba
  2. Jak na to
 • V - ověřuj
  1. Ověření dosažení stanovených kritérií
  2. Jak na to
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)