Lean Six Sigma - Green Belt: zvyšování kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti (LEAN3)

Inovace produktů a procesů, Lean Six Sigma: štíhlá výroba

Lean Six Sigma je řídící metodika určená k průběžnému zvyšování kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti při současném snižování nákladů. Jejími hlavními úkoly jsou mj. systematicky odstraňovat plýtvání ze všech firemních procesů a zachovávat pouze aktivity, které mají skutečnou hodnotu pro zákazníka. Six Sigma znamená také 3,4 chyby na 1,000.000 operací. Pro řadu firem to je zdánlivě nedosažitelný výsledek. Pokud se management rozhodne toho dosáhnout, pak volí metodu Lean Six Sigma. Její zavedení není jednoduchou záležitostí. Základním předpokladem pro zvládnutí je vytvořit systém vzdělávání vybraných pracovníků napříč firemní hierarchií. Na tomto kurzu zjistíte, jak postupovat při zavádění Lean Six Sigma do firmy a co by měli znát pracovníci na úrovni Green Belt.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • 1. den: Cesta do 21. století - základní koncepty
  1. Historický vývoj
  2. Co to je Six Sigma
  3. Co to je Lean
  4. Základy filosofie Kaizen
  5. Náklady na kvalitu
  6. Plýtvání (3Mu)
  7. Struktura firemního zlepšování
  8. Vazba na strategické cíle
 • 2. den: Manažerské dovednosti - kde na to vzít čas
  1. Komunikační minimum
  2. Typologie
  3. Koučování
  4. Time management
  5. Delegování
  6. Leadership
 • 3. den: Zavádíme Lean Six Sigma - strategie a postupy
  1. Základní předpoklady
  2. Podpora vedení
  3. Strategické analýzy
  4. Management rizika
  5. Projekt zavedení Lean Six Sigma
  6. Interní strategická komunikace
  7. Utváření týmů / změna myšlení
  8. Kolik to bude stát a jak dlouho to bude trvat
 • 4. den: Krok za krokem - jak na DMAIC a DMADV
  1. Co je to DMAIC
  2. Definování
  3. Měření
  4. Analyzování
  5. Zlepšování
  6. Řízení a kontrola
  7. Co to je DMADV
  8. Co to je 5S
 • 5. den: Nástroje řízení - statistiky a hodnocení
  1. Míra variability
  2. Řízení toku hodnot
  3. Analýza procesu
  4. Brainstorming
  5. Co a jak měřit a analyzovat
  6. Základní statistické metody
  7. Metoda Kepner Tregoe
  8. Závěrečné shrnutí a diskuse
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
25 900,00 Kč (31 339,00 Kč včetně 21% DPH)