Design for Six Sigma - Green Belt (BELT2)

Inovace produktů a procesů, Lean Six Sigma: štíhlá výroba

Jde o důsledný systematický postup navrhování produktů a služeb dosahujících a převyšujících Six Sigma úrovně kvality a splňujících očekávání a touhu zákazníků. Principy DFSS umožní navrhovat produkty tak, aby opakovaně a napoprvé naplnily očekávání zákazníků, cílové náklady, požadavky výroby i plánovaný termín uvolnění produktu a procesu. DFSS Green Belt trénink představuje patnáctidenní kurz rozložený do dvoudenních bloků v průběhu čtyř měsíců. Kurz vychází z prověřené metodiky CDOC společnosti SBTI (USA), která byla přizpůsobena podmínkám evropského a českého prostředí. Metodika byla dále prohloubena a doplněna na základě našich dlouholetých zkušeností z práce s konkrétními klienty na konkrétních projektech. Interaktivní formou získáte znalosti a dovednosti pro zkrácení doby vývoje nových či inovovaných produktů a pro snížení nákladů na vývoj produktu i na samotný produkt a jeho zavedení do výroby. Bude tak schopni významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti celé firmy.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní principy „štíhlého“ návrhu produktu a procesu, metodiky návrhu
 • Úspěšný vývojový tým a jeho role
 • Práce s požadavky zadání
 • KJ analýza, kreativní techniky generování nových konceptů, výběr a posilování konceptů
 • Rozvíjení požadavků zadání do charakteristik produktu, dílů, procesů
 • Funkční nákladová analýza, řešení inovačních úloh a technických rozporů pomocí postupů TRIZ
 • Analýza rizik návrhu produktu a procesu (FMEA), kritické parametry a jejich řízení, navrhování tolerancí
 • Plánovaný experiment (DOE)
 • Robustní návrh produktu a procesu
 • Návrh pro snadnou vyrobitelnost a montáž (DFX)
 • Pravidla návrhu pro spolehlivost, validační testování, statistické nástroje pro návrh produktu a procesu a další témata
Časový rozvrh:
10 dní (9:00hod. - 17:00hod.)
Vzdělávací partner:
SC&C Partner