TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance) (TPM)

Inovace produktů a procesů, Kaizen a neustálé zlepšování

Cílem TPM (absolutně produktivní údržba) je maximalizovat efektivitu strojního a technického vybavení firmy aktivním zapojením zaměstnanců. TPM (Total Productive Maintenance) je soubor aktivit pro udržení zařízení v optimálních podmínkách. TPM umožňuje eliminovat neplánované prostoje zaměstnanců a vede ke spolupráci mezi operátory a údržbou.
Ideálním postupem je zavádět TPM jako součást Kaizen Management Systému. Jak implementovat TPM, Kaizen management systém, řízení změn, služeb, kvality atd. se dozvíte právě na tomto školení.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Předpoklad fungování TPM
  1. Kaizen Management Systém
  2. Základní principy (TCM, TFM, TSM, TQM) + TPM
 • TCM
  1. Total Change Management (Kompletní řízení změn)
  2. Jak jsme na tom?
 • TFM
  1. Total Flow Management (Absolutní řízení toku)
  2. Jak jsme na tom?
 • TSM
  1. Total Service Management (Absolutní řízení služeb a administrativy)
  2. Jak jsme na tom?
 • TQM
  1. Total Quality Management (Absolutní řízení kvality)
  2. Jak jsme na tom?
 • TPM
  1. Total Prodictive Maintenance (Absolutně produktivní údržba)
  2. Základní prvky (kdy, kde a jak se to využívá)
  3. Jak jsme na tom?
 • CEZ
  1. Stanovení CEZ (Celkové Efektivnosti Zařízení)
  2. Sledování a zvyšování CEZ
 • Zavádíme TPM
  1. Základy řízení projektů
 • Příprava
  1. Příprava projektu
  2. Jak na to v praxi
 • Zkouška
  1. Zkušební zavedení TPM
  2. Jak na to
 • Implementace
  1. Zavedení TPM v praxi
  2. Co k tomu potřebujeme
  3. Co vám v tom bude bránit
  4. Jak to překonáte
 • Stabilizace
  1. Stabilizace / Standardizace
  2. Jak zabránit návratu starých pořádků
 • Závěr
  1. Diskuse, shrnutí a závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

MERTLIN s.r.o., Jaroslav V.
TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance) ( TPM)
"Kurz byl velmi praktický, využitelný pro reálné podmínky provozu. Lektor nás prakticky myšlenkově vedl"
MERTLIN s.r.o., Pavel Č.
TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance) ( TPM)
"Celkový dojem výborný. Pro řešení našeho úkolu vyčerpávající. Dokonale využitý čas. "
EMS-PATVAG s.r.o., Zbyněk K.
TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance) ( TPM)
"Lektor na vysoké úrovni, hodně příkladů z vlastní zkušenosti. "
Aichi Magfine Czech s.r.o., Miloš N.
TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance) ( TPM)
"Přínos: Analýza kroků co dál"
Aichi Magfine Czech s.r.o., Lukáš K.
TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance) ( TPM)
"Celkový obraz TPM, jsem spokojený."