TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance) (TPM)

Inovace produktů a procesů, Kaizen a neustálé zlepšování

Cílem TPM (absolutně produktivní údržba) je maximalizovat efektivitu strojního a technického vybavení firmy aktivním zapojením zaměstnanců. TPM (Total Productive Maintenance) je soubor aktivit pro udržení zařízení v optimálních podmínkách. TPM umožňuje eliminovat neplánované prostoje zaměstnanců a vede ke spolupráci mezi operátory a údržbou.
Ideálním postupem je zavádět TPM jako součást Kaizen Management Systému. Jak implementovat TPM, Kaizen management systém, řízení změn, služeb, kvality atd. se dozvíte právě na tomto školení.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Předpoklad fungování TPM
  1. Kaizen Management Systém
  2. Základní principy (TCM, TFM, TSM, TQM) + TPM
 • TCM
  1. Total Change Management (Kompletní řízení změn)
  2. Jak jsme na tom?
 • TFM
  1. Total Flow Management (Absolutní řízení toku)
  2. Jak jsme na tom?
 • TSM
  1. Total Service Management (Absolutní řízení služeb a administrativy)
  2. Jak jsme na tom?
 • TQM
  1. Total Quality Management (Absolutní řízení kvality)
  2. Jak jsme na tom?
 • TPM
  1. Total Prodictive Maintenance (Absolutně produktivní údržba)
  2. Základní prvky (kdy, kde a jak se to využívá)
  3. Jak jsme na tom?
 • CEZ
  1. Stanovení CEZ (Celkové Efektivnosti Zařízení)
  2. Sledování a zvyšování CEZ
 • Zavádíme TPM
  1. Základy řízení projektů
 • Příprava
  1. Příprava projektu
  2. Jak na to v praxi
 • Zkouška
  1. Zkušební zavedení TPM
  2. Jak na to
 • Implementace
  1. Zavedení TPM v praxi
  2. Co k tomu potřebujeme
  3. Co vám v tom bude bránit
  4. Jak to překonáte
 • Stabilizace
  1. Stabilizace / Standardizace
  2. Jak zabránit návratu starých pořádků
 • Závěr
  1. Diskuse, shrnutí a závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

MERTLIN s.r.o., Jaroslav V.
TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance) ( TPM)
"Kurz byl velmi praktický, využitelný pro reálné podmínky provozu. Lektor nás prakticky myšlenkově vedl"
MERTLIN s.r.o., Pavel Č.
TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance) ( TPM)
"Celkový dojem výborný. Pro řešení našeho úkolu vyčerpávající. Dokonale využitý čas. "
EMS-PATVAG s.r.o., Zbyněk K.
TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance) ( TPM)
"Lektor na vysoké úrovni, hodně příkladů z vlastní zkušenosti. "
Aichi Magfine Czech s.r.o., Miloš N.
TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance) ( TPM)
"Přínos: Analýza kroků co dál"
Aichi Magfine Czech s.r.o., Lukáš K.
TPM jako filozofie života firmy (Total Productive Maintenance) ( TPM)
"Celkový obraz TPM, jsem spokojený."