Kanban pro výrobní praxi (KNB1)

Inovace produktů a procesů

Cílem kurzu je předat informace o tahovém systému Kanban z pohledu výrobní praxe, seznámit s navrhováním regulačních okruhů, stanovením počtu výrobních a transportních Kanban karet v oběhu a postupem zavádění systému Kanban ve firmě.

Lokalita, termín kurzuBrno
24.8. - 24. 8. 2017
Objednat
6.10. - 6. 10. 2017
Objednat
16.11. - 16. 11. 2017
Objednat
Praha
1.9. - 1. 9. 2017
Objednat
13.10. - 13. 10. 2017
Objednat
24.11. - 24. 11. 2017
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod
 • Prohlídka výrobního procesu
 • Princip řízení využívaný v systému Kanban
 • Regulační okruhy ve výrobní praxi
 • Předimplementační prostředí tahového systému Kanban
  1. Kanban a výrobní procesy - produkty, u kterých není Kanban cílem
  2. Kanban a výrobní pracoviště - základní pravidla, fyzická struktura výroby, řídicí systém
 • Autotest vhodnosti Kanbanu pro výrobní systém
 • Princip činnosti systému Kanbanu a Conwip
 • Kanban objednávkový – výroba v dávkovém množství
  1. Simulace na magnetické tabuli
  2. Dva způsoby stanovení počtu výrobních Kanban karet v oběhu v samoregulačním okruhu
  3. Stanovení průběžné doby výroby výrobní dávky
  4. Stanovení počtu interních transportních kanban karet v oběhu
 • Kanban naplňovací – systém konstantních cyklů
  1. Simulace na magnetické tabuli
  2. Stanovení počtu výrobních Kanban karet v oběhu
 • Kanban elektronický
 • Školení operátorů
 • Zavádění Kanbanu
  1. Zaměření přípravy na zavedení systému tahu
  2. Důležité zásady
 • Rámcový postup implementace systému Kanban v podnikové praxi
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)