Digitalizace firemních procesů (DFP)

Inovace produktů a procesů, Optimalizace procesu

Na semináři Vás seznámíme s konkrétními výhodami a postupy zavedení průmyslu 4.0 do firmy. Dozvíte se, jaké konkurenční výhody Vám Průmysl 4.0 přinese, které nástroje jsou vhodné pro digitalizaci procesů pro firmy z Vašeho oboru. Seminář klade důraz na poznatky z reálného provozu a praktická samostatná cvičení. Účast doporučujeme zejména zástupcům managementu firem, procesním manažerům a manažerům kvality.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Zavádění nástrojů Průmyslu 4.0 do firmy
  1. Identifikace příležitostí pro nasazení nástrojů Průmyslu 4.0
 • Jednotlivé nástroje Průmyslu 4.0
  1. Senzorika
  2. Sběr dat
  3. Vizualizace
 • Softwarová integrace
  1. Digitální průvodka
  2. Optické systémy rozpoznávající kvalitu
 • Případové studie digitalizace firemních procesů
 • Příklady z praxe, modelové situace
 • Diskuze,shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)