Digitalizace firemních procesů (DFP)

Inovace produktů a procesů, Optimalizace procesu

Na semináři Vás seznámíme s konkrétními výhodami a postupy zavedení průmyslu 4.0 do firmy. Dozvíte se, jaké konkurenční výhody Vám Průmysl 4.0 přinese, které nástroje jsou vhodné pro digitalizaci procesů pro firmy z Vašeho oboru.

Seminář klade důraz na poznatky z reálného provozu a praktická samostatná cvičení. Účast doporučujeme zejména zástupcům managementu firem, procesním manažerům a manažerům kvality.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Zavádění nástrojů Průmyslu 4.0 do firmy
  1. Identifikace příležitostí pro nasazení nástrojů Průmyslu 4.0
 • Jednotlivé nástroje Průmyslu 4.0
  1. Senzorika
  2. Sběr dat
  3. Vizualizace
 • Softwarová integrace
  1. Digitální průvodka
  2. Optické systémy rozpoznávající kvalitu
 • Případové studie digitalizace firemních procesů
 • Příklady z praxe, modelové situace
 • Diskuze,shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)