Blue Ocean Strategy (BOS)

Inovace produktů a procesů, Kaizen a neustálé zlepšování

Již řadu let se diskutuje v podnikatelských kruzích na téma zvyšování konkurenčního prostředí, globalizace a snižování loajality zákazníků ke značkám. To přivedlo manažery řady firem ke snahám porazit konkurenci, nebo se jí vyrovnat snižováním nákladů a změnou přístupu k toku hodnot.
To mívá za následek "krvácení" v cenových válkách s konkurenty, rušení neefektivních činností a propouštění přebytečných zaměstnanců. Proto se takovému přístupu říká "plavat v rudém oceánu".
My se zaměříme na hledání způsobů, ne jak porazit konkurenci, ale jak ji vyřadit ze hry bez využití "krvavých praktik". Jinými slovy: "Jak plavat v modrém oceánu!"

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Teoretická část
 • Co to je modrý oceán
 • Zásadní rozdíly mezi rudým a modrým oceánem
 • Typy inovací a strategie modrého oceánu
 • Co to je užitek
 • Užitek pro zákazníky / užitek pro firmu
 • Šest úrovní užitku
 • Analytické nástroje
 • Hodnotová křivka odvětví (konkurence)
 • Výzkum trhu, firemní informační systém, databáze
 • SWOT analýza, brainstorming, graf Ishikava,
 • Strategie modrého oceánu
 • Základní vlastnosti dobré strategie
 • Hodnotová křivka strategie modrého oceánu a její interpretace
 • Praktický workshop
 • Formulování strategie modrého oceánu - I. část (jak na to)
 • Vytvořte si podmínky, bez kterých to nepůjde - proces změny firemní kultury
 • Formulování strategie modrého oceánu - II. část (jak na to)
 • Vytvořte si nový tržní prostor
 • Překonejte omezení strategického plánování
 • Navrhněte varianty a vyberte tu nejlepší
 • Naplánujte strategii prosazení (test užitku, určení nákladů, stanovení ceny, vstup na trh)
 • Realizujte stanovené strategie
 • Závěr
 • Diskuse, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)