VSM - Management toku hodnot (VSM)

Inovace produktů a procesů, Optimalizace procesu

Všechny procesy, které v každé firmě probíhají buď zvyšují nebo nezvyšují hodnotu produktu, za kterou je zákazník ochoten zaplatit. Ty procesy, které hodnotu nezvyšují, jsou často plýtváním. VSM nejen vyhledává toto plýtvání, ale také plánuje změny toku hodnot a modeluje budoucí stav pomocí analýzy stavu procesů, jejich zlepšováním a správnou komunikací.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Co je to VSM
  1. Řízení toku hodnot / mapování toku hodnot
  2. Úvod do metodiky VSM
 • Analýzy
  1. Analýza přidané hodnoty
  2. Analýza očekávání zákazníků
  3. Analýza přístupu pracovníků
 • Jak na to
  1. Postup krok za krokem
 • Kritická analýza procesů
  1. Mapa budoucího stavu
  2. Co na to teorie omezení?
  3. Posouzení realizovatelnosti
 • Cvičení
  1. Nácvik mapování toku hodnot v praxi
 • Závěr
  1. Diskuse, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)