Metoda TRIZ (TRIZ)

Inovace produktů a procesů, Inovace produktu

Schopnost inovovat svoje produkty tak, aby odpovídaly měnícím se požadavkům klientů je dnes jednou ze základních schopností, která zajišťuje firmám stabilitu. K inovacím lze přistupovat různě, včetně využívání různých intuitivních, nebo systematických metod. TRIZ patří mezi systematické metody. Omezuje intuitivnost a vnáší do inovačních procesů systém. Hledání nových řešení tak neprobíhá stylem "pokus-omyl". To přináší úspory času a peněz.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Jak na inovace
  1. Proč se zabývat inovacemi
  2. Typy inovací
  3. Úvod do metodiky TRIZ
 • Přípravná a informační etapa
  1. Charakteristika problému a sestavení jeho modelu (funkcí)
  2. SWOT analýza, brainstorming, graf Ishikava, firemní informační systém, databáze
 • Analytická etapa CO? A PROČ?
  1. Funkčně nákladová analýza
  2. Svinování
  3. Rozvíjení
 • Systematická etapa ARIZ
  1. Technické rozpory a jejich odstranění
  2. Fyzikální rozpory a jejich odstranění
  3. Modely konfliktů
  4. Zákonitosti technických systémů
 • Závěr
  1. Etapa ověření
  2. Etapa zavádění
  3. Software Goldfire Inovator
  4. Diskuse, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)