Základy zpracování dat v software Minitab (STATM)

Inovace produktů a procesů, Statistika

Potřebujete pracovat s daty, ale jste začátečníci? Nejste si jistí, jaké grafy a statistické ukazatele používat? Nevíte, jak si připravit data pro analýzu? Na úvodním školení vás naučíme základy statistiky a práci ve statistickém programu Minitab. Začněte s nejčastěji používanými statistickými nástroji v praxi.

Kurz je určen pracovníkům kvality, metrologie, manažerům výroby, procesním inženýrům, analytikům a všem zájemcům o zlepšování či práci se SW Minitab. Školení vám přinese osvojení si práce se statistickým SW, s nástroji pro sledování zmetkovitosti a naučíte se provádět různé analýzy dat při hledání kořenových příčin problémů, prakticky ověřovat věrohodnost systému měření (MSA) apod.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Popisná statistika
  1. Grafická analýza
  2. Histogram
  3. Boxplot
  4. Průběhový diagram
  5. Korelační diagram
  6. Pareto diagram
 • Intervaly spolehlivosti
  1. Testování statistických hypotéz
  2. Princip
  3. Test normality
  4. Studentovy testy
  5. ANOVA
 • Analýza systému měření (MSA)
  1. Gauge R&R Crossed
  2. Type I study
  3. Atributivní posouzení shody
 • Statistické řízení procesu (SPC)
  1. IMR, R, S
 • Vyhodnocení způsobilosti
  1. Cp, Cpk, Pp, Ppk
Předpokládané znalosti:
Žádné, uživatelská znalost Excelu výhodou.
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
15 000,00 Kč (18 150,00 Kč včetně 21% DPH)