MSA - analýza systému měření (MSA)

Inovace produktů a procesů, Statistika

Na tomto kurzu Vás naučíme chápat základní statistické charakteristiky měření, práci s odychlkami v naměřených datech, porozumět principům a smyslu analýzy měřícího systému AIGAG MS 4. vydání. Seznámíme Vás také s metodikami hodnocení způsobilosti měřidel, hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, ANOVA, hodnocení měřicího systému pro atributivní data. Absolventi kurzu jsou schopni interpretovat výsledky analýz pro stanovení vhodných opatření vedoucích k eliminaci finančních ztrát a marných investic. Kurz klade důraz na schopnost praktického využití získaných poznatků v praxi a je určen zejména pro osoby, které vyhodnocují výsledky měření nebo měření přímo provádí , tj. inženýr kvality, manažer kvality, projektové manažery, procesní inženýry a technology.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Základní pojmy MSA a statistické vlastnosti systému měření
  • Identifikace možných zdrojů variability měření ve společnosti
  • Hodnocení způsobilosti měřidel
  • Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
  • Princip ANOVA
  • Hodnocení měřicího systému pro atributy
  • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)