Moderní plánování kvality (APQP)

Inovace produktů a procesů, Zvyšování kvality a produktivity

Na tomto kurzu Vás naučíme používat základní metody plánování kvality produktu, seznámíte se se vstupy a výstupy jednotlivých etap metodiky APQP. Pomůžeme Vám pochopit využití základních nástrojů a metod uvedených v metodice APQP, např. FMEA, MSA, hodnocení způsobilosti, kontrolní plán. Kurz je určen pro všechny osoby, které se věnují procesu plánování kvality produktu a procesu zavádění nových výrobků, tj. manažery projektů, manažery výroby, manažery kvality.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • O co jde - Metody a definice
  1. Co to je APQP, AIAG, FMEA
  2. Cyklus plánování kvality produktu
  3. Metoda kritické cesty
  4. Podpora vedení
  5. Časový diagram
 • Program plánování a definování
  1. Vstupy
  2. Hlas zákazníka
  3. Plán zabezpečení produktu
  4. Výstupy
 • Návrh a vývoj produktu
  1. Posouzení DFMEA
  2. Realizace prototypu
  3. Technické specifikace
  4. Požadavky na vybavení, nástroje a měřidla
  5. Zvláštní znaky produktu
  6. Závazek týmu k realizovatelnosti a podpora vedení
 • Návrh a vývoj procesu
  1. Normy a specifikace na balení
  2. Přezkoumání systému kvality
  3. Vývojový diagram procesu
  4. Plán uspořádání výrobních prostor
  5. Posouzení PFMEA
  6. Plán kontroly a řízení
  7. Instrukce pro proces
  8. Plán analýzy systému měření
 • Validace produktu a procesu
  1. Výrobní zkouška
  2. Plán kontroly a řízení pro výrobu
  3. Schválení plánování kvality a podpora vedení
 • Zpětná vazba a nápravná opatření
  1. Snížení variability
  2. Zlepšení spokojenosti zákazníků
  3. Zlepšení dodávky a servisu
  4. Efektivní využívání získaných zkušeností
 • Metodika plánu kontroly a řízení
  1. Plán kontroly a řízení
  2. Zvláštní znaky plánu kontroly a řízení
  3. Analýza procesu
  4. Diagram příčin a následků
 • Diskuze a závěr
  1. Závěrečná diskuze a shrnutí
Doporučený předchozí kurz:
FMEA - AIAG: Jak omezit výskyt vad (FMEA)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

KSM Castings CZ a. s. , Josef S.
Moderní plánování kvality  ( APQP)
"osvěžení a upřesnění informací "
KSM Castings CZ a. s. , Ivo M.
Moderní plánování kvality  ( APQP)
"Jasné shrnutí tématu"