Global 8D report (G8D)

Inovace produktů a procesů, Kaizen a neustálé zlepšování

Na tomto kurzu Vás naučíme efektivně používat nástroje všech osmi kroků metodiky 8D. Dozvíte se, jak správně vytvořit fungující tým řešitelů a jak co nejlépe popsat řešený problém. Absolvent kurzu je schopen správně používat týmové nástroje k odhalení kořenových příčin problémů a ke stanovení efektivních nápravných opatření. Kurz je zaměřen i na efektivnější komunikaci mezi jednotlivými odděleními ve firmě a tvorbu profesionálních 8D reportů.

Kurz je určen zejména pro osoby řešící zákaznické či dodavatelské reklamace, technické pracovníky, pracovníky oddělení kvality, technology, pracovníky výroby či pracovníky logistiky.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní pojmy, neustálé zlepšování a cyklus PDCA
 • Global 8D report – jednotlivé kroky
 • Stěžejní úloha správně zvoleného týmu
 • Jak správně popsat řešený problém
 • Úloha zavedení prozatímních ochranných opatření
 • Jak na odhalení těch pravých příčin problému a využití vhodných nástrojů
 • Trvalé opatření, jeho význam, ověření a zavedení
 • Jak trvale zabránit opětovnému výskytu problému
 • Vyhodnocení činnosti týmu a úspěšnosti řešení
 • Ověření pochopení problematiky na praktických příkladech
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)