Global 8D report (G8D)

Inovace produktů a procesů, Kaizen a neustálé zlepšování

Na tomto kurzu Vás naučíme efektivně používat nástroje všech osmi kroků metodiky 8D. Dozvíte se, jak správně vytvořit fungující tým řešitelů a jak co nejlépe popsat řešený problém. Absolvent kurzu je schopen správně používat týmové nástroje k odhalení kořenových příčin problémů a ke stanovení efektivních nápravných opatření. Kurz je zaměřen i na efektivnější komunikaci mezi jednotlivými odděleními ve firmě a tvorbu profesionálních 8D reportů.

Kurz je určen zejména pro osoby řešící zákaznické či dodavatelské reklamace, technické pracovníky, pracovníky oddělení kvality, technology, pracovníky výroby či pracovníky logistiky.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní pojmy, neustálé zlepšování a cyklus PDCA
 • Global 8D report – jednotlivé kroky
 • Stěžejní úloha správně zvoleného týmu
 • Jak správně popsat řešený problém
 • Úloha zavedení prozatímních ochranných opatření
 • Jak na odhalení těch pravých příčin problému a využití vhodných nástrojů
 • Trvalé opatření, jeho význam, ověření a zavedení
 • Jak trvale zabránit opětovnému výskytu problému
 • Vyhodnocení činnosti týmu a úspěšnosti řešení
 • Ověření pochopení problematiky na praktických příkladech
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)