Výrobkový audit (VA1)

Inovace produktů a procesů, Inovace produktu

Na tomto kurzu Vás naučíme správně a efektivně provádět výrobkové audity ve vlastní společnosti. Seznámíme Vás s jednotlivými fázemi výrobkového auditu a pomůžeme Vám pochopit význam správné dokumentace a detailní analýzy kořenových příčin. Součástí kurzu je i praktická ukázka a nácvik provádění auditu ve vlastní společnosti.

Kurz je určen pro osoby, které provádí výrobkové audity, výsledky těchto auditů zpracovávají nebo připravují programy a plány auditu.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Úvod do problematiky, důvody provádění auditů
  • Jednotlivé fáze auditu
  • Výrobkový audit dle VDA 6.5
  • Účel, cíle a zásady výrobkového auditu
  • Postup výrobkového auditu
  • Analýza příčin neshod, nápravná opatření a jejich účinnost
  • Praktická ukázka výrobkového auditu
  • Shrnutí a definování nejčastějších chyb při provádění výrobkových auditů
  • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)