Výrobkový audit (VA1)

Inovace produktů a procesů, Inovace produktu

Na tomto kurzu Vás naučíme správně a efektivně provádět výrobkové audity ve vlastní společnosti. Seznámíme Vás s jednotlivými fázemi výrobkového auditu a pomůžeme Vám pochopit význam správné dokumentace a detailní analýzy kořenových příčin. Součástí kurzu je i praktická ukázka a nácvik provádění auditu ve vlastní společnosti. Kurz je určen pro osoby, které provádí výrobkové audity, výsledky těchto auditů zpracovávají nebo připravují programy a plány auditu.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Úvod do problematiky, důvody provádění auditů
  • Jednotlivé fáze auditu
  • Výrobkový audit dle VDA 6.5
  • Účel, cíle a zásady výrobkového auditu
  • Postup výrobkového auditu
  • Analýza příčin neshod, nápravná opatření a jejich účinnost
  • Praktická ukázka výrobkového auditu
  • Shrnutí a definování nejčastějších chyb při provádění výrobkových auditů
  • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)