Trestní odpovědnost právnických osob (PRTO)

Právo a finance, Obchodní a podnikové právo

Kurz je určen všem, kteří se v rámci své praxe mohou setkat s trestní odpovědností právnických osob, zejména tedy pro management a vedoucí pracovníky větších společností bez ohledu na jejich obor činnosti. Účastníci kurzu budou seznámeni se základem právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, s povinnostmi vyplývajícími z AML zákona a s možnými řešeními v podobě správného nastavení korporátního compliance a interních předpisů směřujících k předcházení páchání trestné činnosti společností.
Tento kurz lektorsky zajišťuje advokát Štěpán Lata.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Právní úprava
  1. Trestní zákoník
  2. Trestní řád
  3. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Základy úpravy
  1. Trestné činy
  2. Přestupky
  3. Fáze trestního řízení
  4. Přičitatelnost
  5. Vyvinění
  6. Sankce
 • AML
  1. Opatření proti praní špinavých peněz
  2. Omezení plateb v hotovosti
 • Předcházení páchání protiprávní činnosti společností
  1. Compliance
  2. Interní předpisy
  3. Systémy hlášení a prevence
 • Praktická opatření
  1. Přijímaní a implementace vnitřních systémů
  2. Praktické příklady
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)