Smlouva o dílo s hmotným i nehmotným výsledkem (PRSOD)

Právo a finance, Právo v oblasti IT

Na tomto kurzu Vás seznámíme s obecnou zákonnou úpravou a nejčastějšími způsoby řešení rizik specifických pro obor ICT. Kurz je určen vývojářům mobilních aplikací, webových stránek, síťových struktur a na druhou stranu i zástupcům firem, které outsourcují vývoj mobilních aplikací, webů, sítí apod.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Obecně k závazkovým vztahů
  1. Právního vztahy
  2. Základní pojmy závazkového práva
  3. Vznik, změna a zánik závazků
 •  Smlouva o dílo obecně
  1. Smlouva o dílo vs. smlouva kupní vs. smlouva příkazní
  2. Určení ceny díla
  3. Výpověď a odstoupení od smlouvy
 • Vady díla
  1. Vztah mezi smlouvou o dílo a smlouvou kupní
  2. Vada jako právní pojem
  3. Podstatná a nepodstatná vada
  4. Uplatnění vady
 • Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem
  1. Specifikace smluv s nehmotným výsledkem
  2. Přesah do práva autorského (licenční ujednání)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)