Svěřenecké fondy - mezigenerační převody majetku (PFSF)

Právo a finance, Finance

Kurz si klade za cíl připravit účastníky na nevyhnutelnou skutečnost úmrtí a následného převodu majetku a svých závazků na pozůstalé. Budeme zde řešit jak téma majetkových převodů, tak případných podmínek převodu závazků či vyživovací povinnosti vzniklé úmrtím zemřelého. Kurz je vhodný zejména pro podnikatele, kteří uvažují o tom, jak naložit se svým majetkem, či firmou v rámci kontinuity podnikání, předání, či dědického řízení.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Životní cyklus člověka a jeho majetku
  • Možný okruh použití majetku po smrti
  • Darování majetku za života
  • Nemovitosti a výměnek
  • Dědění ze zákona
  • Dědění ze závěti
  • Dědění z dědické smlouvy
  • Svěřenské fondy
  • Nadace, Nadační fondy
  • Daňová problematika mezigeneračních převodů majetku
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)