Základy bytového práva pro předsedy SVJ (PSVJ)

Právo a finance, Právo nemovitostí

Kurz je určen zejména pro předsedy společenství vlastníků jednotek, případně pro osoby zajišťující správu nemovitostí včetně plnění některých povinností předsedy SVJ. Podává ucelené informace i laikům, zajímajícím se o bytové právo, zejména z pohledu problematiky společenství vlastníků jednotek.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Byt a bytový dům
  1. Úvod do problematiky
  2. Základní pojmy
 • Společenství vlastníků jednotek
  1. Založení
  2. Stanovy
  3. Povinnosti vedení společenství vlastníků jednotek
  4. Odpovědnost
 • Společné prostory
  1. Co jsou to společné prostory
  2. Povinnosti související se společnými prostory
 • Rekonstrukce a sousedské vztahy
  1. Vztahy mezi sousedy v bytovém domě
  2. Vztahy s okolními bytovými domy
 • Spory a příklady z praxe
  1. Jaké hrozí spory
  2. Právní subjektivita SVJ aneb kdo může být účastníkem řízení
  3. Příklady z české judikatury
 • Shrnutí a závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)