LEFA - na cestě k dokonalému finančnímu poradenství (LEFA)

Právo a finance, Finance

Cílem vzdělávacího programu je z běžně vzdělaných finančních poradců udělat profesionály s nadhledem nad oborem. Celkem 12 na sebe vzájemně navazujících seminářů propojených domácími úkoly a samostudiem. Cílovou skupinou jsou finanční poradci, osobní bankéři a vůbec všichni finanční profesionálové.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Princip fungování peněz
 • Mikroekonomie
  1. Ekonomický statek a užitek
  2. Struktura ekonomiky
  3. Nabídka
  4. Poptávka
  5. Cenotvorba
  6. Break even point
 • Behaviorální ekonomie
  1. Principy fungování mozku
  2. Emoce x racio
  3. Rychlé x pomalé myšlení
  4. Základní emoční chyby v práci s penězi
 • Makroekonomie, historie peněz
  1. Fungování ekonomického systému jako celku.
  2. Agregátní nabídka a poptávka.
  3. Vývoj finančního systému
  4. Role státu v ekonomice
 • Majetková a dluhová aktiva
  1. Vlastnosti základních nástrojů kapitálového trhu. Jaká nesou rizika a výnosy, jak s nimi pracovat.
  2. Akcie, firmy, dluhopisy, cash, směnky, stavební spoření, terminované vklady Au, Ag, diamanty, BTC, umění, nemovitosti
 • Kolektivní investice
  1. Jak funguje diverzifikace v prostoru a čase.
  2. Jak se vyznat v záplavě investičních možností.
  3. Jak vybrat správnou investici.
  4. Podílové fondy, nákladovost, srovnání, navržení investičních strategií.
 • Nástroje finančního poradenství
 • Penzijní systémy
  1. Proč PAYG nefunguje a jak z toho ven. Co je funkční a co není.
  2. Jaké jsou alternativy a co na nás stát chystá a jestli to vůbec může fungovat.
  3. Vývoj systému zabezpečení na stáří, stabilita systému, dělení penzijních systémů, struktura penzijního systému ČR.
 • Životní pojištění
  1. Proč fungují pojistky tak, jak fungují.
  2. Jak využít výhod a nevýhod jednotlivých typů produktů ve prospěch klienta.
  3. Principy ochrany proti rizikům a nastavení životního pojištění.
 • Neživotní pojištění
  1. Dělení neživotního pojištění
  2. Principy stanovování pojistných částek
  3. Škodové x obnosové pojištění
  4. Odpovědnost za škodu
 • Bankovnictví a úvěry
  1. Filozofie bank a princip tvorby jejich zisku.
  2. Na co si dát pozor a jak „neudělat chybu".
  3. Vývoj úvěrových produktů, jejich současné využití a regulace, použití v poradenské praxi.
 • Souvislosti a vychytávky
 • Daně
  1. Struktura daňového systému v ČR
  2. Význam jednotlivých daní
  3. Daňová optimalizace
  4. Základní principy účetnictví
  5. Výkaznictví
  6. Finanční řízení
 • Právo a regulace
  1. „Vigilantibus iura scripta sunt“
  2. „Ignorantia juris non excusat“
  3. OZ, AML, GDPR, ZKPT, ZISIF, IDD,…
 • Finanční deriváty
  1. Struktura trhu finančních derivátů - opce
  2. Opční strategie, forward, futures, swapy, strukturované produkty
 • Teorie portfolia
  1. Portfolio management klasickým i behaviorálním přístupem
  2. Kombinace produktů
  3. Pohled na finanční plán a životní cyklus klienta
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)