Obchodní právo pro obchodníky (PROZN)

Právo a finance, Obchodní a podnikové právo

Kurz Vás seznámí s aktuální situací právního řádu. Cílem kurzu je naučit účastníky porozumět povinnostem plynoucím ze závazkových vztahů, pomoci jim lépe pochopit jednotlivé části smlouvy a seznámit je s možnostmi řešení pohledávek jak z pozice dlužníka, tak věřitele. Kurz je určen manažerům, podnikatelům, obchodníkům, živnostníkům, obchodním zástupcům, nákupčím, vedoucím pracovníkům, prodejcům a reklamačním pracovníkům.
Tento kurz lektorsky zajišťuje advokát Štěpán Lata.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Historické základy a změny v právním řádu po 1. 1. 2014
  1. Seznámení s novými předpisy
  2. Systematika, názvosloví
  3. Základní zásady
  4. Věci a jejich rozdělení, právní skutečnosti, závod/podnik
  5. Přechodná ustanovení
 • Subjekty obchodního vztahu
  1. Osoby, podnikatel, spotřebitel
  2. Jednání za stranu obchodního vztahu – zastoupení
 • Závazkové vztahy
  1. Vznik - vznik smlouvy a její obsahové instituty smluvního práva (neúměrné zkrácení, předsmluvní odpovědnost, závdavek), formulářové smlouvy, smlouvy uzavírané adhezním způsobem, všeobecné obchodní podmínky, rámcová smlouva
  2. Změna - změny v osobě (postoupení pohledávky, postoupení smlouvy, převod práva), změny v obsahu
  3. Zánik - splnění (řádné splnění – způsob, místo, čas x prodlení), jinak než splněním
  4. Zajištění a utvrzení závazků
 • Kupní smlouva (movité věci)
  1. Podstatné náležitosti
  2. Povinnosti kupujícího a prodávajícího
  3. Vadné plnění a odpovědnost za vady
  4. Záruka za jakost
  5. Nebezpečí škody na věci
  6. Další ujednání - výhrada vlastnického práva, výhrada zpětné koupě, předkupní právo, koupě na zkoušku, výhrada lepšího kupce, cenová doložka
  7. Zvláštní ustanovení při prodeji zboží v obchodě
 • Pohledávky a jejich vymáhání
  1. Dospělost pohledávky
  2. Běh času, promlčení
  3. Prevence – zajištění pohledávek
  4. Informace o způsobech vymáhání - mimosoudní (smírné) vymáhání, rozhodčí řízení, soudní řízení (včetně řízení insolvenčního), exekuční řízení
Doporučený předchozí kurz:
Obchodní zákoník (PROZ)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)