Smlouva o nájmu nebytových prostor, bytu i věcí movitých (PRSON)

Právo a finance, Obchodní a podnikové právo

Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuální právní úpravou nájemních smluv podnikatelských i soukromých, a to se zaměřením na řešení praktických problémů, které přinesla komplexní změna úpravy v roce 2014. Kurz je určen pronajímatelům nebytových prostor, bytů, věcí movitých i zástupcům firem pronajímajících si movité či nemovité věci.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Obecně k závazkovým vztahů
  1. Právního vztahy
  2. Základní pojmy závazkového práva
  3. Vznik, změna a zánik závazků
 • Smlouva o nájmu obecně
  1. Nájemní vztah, pacht, výprosa a výpůjčka
  2. Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele
  3. Nájemné
  4. Skončení nájmu
 • Specifika nájemních smluv o nájmu bytu
  1. Pojem bytu a základní práva a povinnosti smluvních stran
  2. Nájemné a jistota
  3. Úprava, oprava a změna bytu, podnájem
  4. Skončení nájmu
 • Specifika nájemních smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání
  1. Skončení nájmu
  2. Označení provozovny a náhrada za převzetí zákaznické základny
 • Specifika nájemních smluv o podnikatelském nájmu věcí movitých a nájmu dopravního prostředku
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

T-Mobile Infra CZ s.r.o., Nela P.
Smlouva o nájmu nebytových prostor, bytu i věcí movitých ( PRSON)
"vše bylo v pořádku a velice příjemné"
T-Mobile Infra CZ s.r.o., Ivana B.
Smlouva o nájmu nebytových prostor, bytu i věcí movitých ( PRSON)
"Velice zajímavým způsobem přiblížena problematika právních vztahů v naší oblasti. "